Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít2022
2Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
3Dịch vụ đóng gói8292
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BINZO, Mã số thuế: 0315609116-001, được thành lập ngày 03/01/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại D11/10Z Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Tuấn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BLACK VALLEY

Mã số thuế: 0313276207-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BL LEATHERBANK

Mã số thuế: 0305281468-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BK THÙY DƯƠNG

Mã số thuế: 0313789590-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BK GROUP

Mã số thuế: 0315255308-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIỂN ĐIỆN

Mã số thuế: 0305282694-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIỂN ĐIỆN

Mã số thuế: 0305282694-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIỂN XANH

Mã số thuế: 3601278196-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIỂN VIỆT XANH

Mã số thuế: 0312361587-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIỂN VIỆT XANH

Mã số thuế: 0312361587-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIỂN LỚN

Mã số thuế: 0313655396-005

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIỂN LỚN

Mã số thuế: 0313655396-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIỂN LỚN

Mã số thuế: 0313655396-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIỂN LỚN

Mã số thuế: 0313655396-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIỂN LỚN

Mã số thuế: 0313655396-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIÊN LONG

Mã số thuế: 4401000734-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIÊN LONG

Mã số thuế: 4401000734-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIZZINS

Mã số thuế: 0313229750-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIZNET PRO

Mã số thuế: 0314611433-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BITY FLOWER WEDDING

Mã số thuế: 0313066344-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BISHARAT KHAN

Mã số thuế: 0314615653-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIOMASS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311205761-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM

Mã số thuế: 0314420929-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIO VINA

Mã số thuế: 0310968792-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIO TAE YANG

Mã số thuế: 0314498717-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIO TAE YANG

Mã số thuế: 0314498717-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIO SUN

Mã số thuế: 0310568466-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIO SUN

Mã số thuế: 0310568466-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIO SUN

Mã số thuế: 0310568466-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BIO AQUA PHARMA

Mã số thuế: 0314540493-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp