Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất mô tô, xe máy3091
2Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật3092
3Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
8Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác9529

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NỤ CƯỜI, Mã số thuế: 0315601445-001, được thành lập ngày 08/01/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 897 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Lý Minh Khoa, Số điện thoại: 0888882887, Địa chỉ: 897 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỄN GIA

Mã số thuế: 0200851713-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN GALLI

Mã số thuế: 0105070149-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NGON ĐẤY

Mã số thuế: 0314954871-001

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIỆP NÔNG

Mã số thuế: 0309350031-002

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIỆP NÔNG

Mã số thuế: 0309350031-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp