Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục nhà trẻ8511
2Giáo dục mẫu giáo8512
3Giáo dục tiểu học8521
4Giáo dục trung học cơ sở8522
5Giáo dục trung học phổ thông8523
6Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VI, Mã số thuế: 0315590560-002, được thành lập ngày 03/01/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 16 Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lâm Bội Linh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục mẫu giáo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH AN LỘC XUÂN

Mã số thuế: 3602839172-002

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH AMAHA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313804094-005

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH ADE RUBY

Mã số thuế: 0316315990-002

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH 5KU

Mã số thuế: 0315561658-003

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN ZAKKA

Mã số thuế: 0312774545-002

Tìm thông tin Doanh nghiệp