Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
2Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
3Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
4Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí9000
5Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5913
6Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc5920
7Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
8Hoạt động hậu kỳ5912
9Quảng cáo7310

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NAM THƯ ENTERTAIRMENT (Tên nước ngoài: NAM THU ENTERTAIRMENT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315567096, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 163/22 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ NAM THƯ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NAM TOÀN PHÁT KG

Mã số thuế: 1702233310

CÔNG TY TNHH NAM TO KO

Mã số thuế: 3603653501

CÔNG TY TNHH NAM TIỀN PHONG

Mã số thuế: 0316571560

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 3502371130

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3502211923

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 2500638179

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN VIỆT

Mã số thuế: 0310185752

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN VIỆT NAM

Mã số thuế: 4201871413

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THỊNH

Mã số thuế: 3603050045

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 6400424452

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 3602399316

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THUẬN

Mã số thuế: 0312371835

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN SƠN

Mã số thuế: 0401857433

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN SÀI GÒN

Mã số thuế: 0313962397

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN PHÚ QUỐC

Mã số thuế: 1701964597

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN PHÚ LÂM

Mã số thuế: 0314138545

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 2400541198

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN HỘI AN

Mã số thuế: 4001148006

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900917247

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN HS

Mã số thuế: 2801644296

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN EXPRESS

Mã số thuế: 0316779382

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN CƯỜNG

Mã số thuế: 0401538211

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN CHU LAI

Mã số thuế: 4001150100

CÔNG TY TNHH NAM TIẾN BẢO LỘC

Mã số thuế: 5801340455

CÔNG TY TNHH NAM TIN

Mã số thuế: 6001365357

CÔNG TY TNHH NAM THỦY LỘC

Mã số thuế: 2801956538

CÔNG TY TNHH NAM THỦY HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900999627

CÔNG TY TNHH NAM THỦY BAN MÊ

Mã số thuế: 6001723524

CÔNG TY TNHH NAM THỦY 668

Mã số thuế: 0600995318

CÔNG TY TNHH NAM THỦ ĐÔ

Mã số thuế: 6001624869

CÔNG TY TNHH NAM THỌ

Mã số thuế: 5200818338

CÔNG TY TNHH NAM THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 3603426675

CÔNG TY TNHH NAM THỊNH VN

Mã số thuế: 0314236493

CÔNG TY TNHH NAM THỊNH SƠN LA

Mã số thuế: 5500524466

CÔNG TY TNHH NAM THỊNH PHONG

Mã số thuế: 0315423344

CÔNG TY TNHH NAM THỊNH NGUYÊN LÊ

Mã số thuế: 2802746565

CÔNG TY TNHH NAM THẮNG

Mã số thuế: 3602248765

CÔNG TY TNHH NAM THẮNG

Mã số thuế: 2901250697

CÔNG TY TNHH NAM THẮNG.VN

Mã số thuế: 2802395701

CÔNG TY TNHH NAM THẮNG LỢI

Mã số thuế: 0313164334

CÔNG TY TNHH NAM THẮNG - CHI NHÁNH 1

Mã số thuế: 3602248765-002

CÔNG TY TNHH NAM THẢO ĐIỀN

Mã số thuế: 0315302861

CÔNG TY TNHH NAM THẢO LÊ

Mã số thuế: 3301668646

CÔNG TY TNHH NAM THẠCH STONE

Mã số thuế: 4001181613

CÔNG TY TNHH NAM THẠCH HÃN

Mã số thuế: 0312482052

CÔNG TY TNHH NAM THƯ

Mã số thuế: 4201752906

Tìm thông tin Doanh nghiệp