Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
2Lập trình máy vi tính6201
3Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
4Xây dựng nhà để ở4101
5Xây dựng công trình đường sắt4211
6Xây dựng công trình điện4221
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610
8Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
9Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
10Bán buôn thực phẩm4632
11Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
12Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
13Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
14Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
15Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
16Sửa chữa thiết bị khác3319
17Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
18Lắp đặt hệ thống điện4321
19Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
20Xây dựng công trình đường bộ4212
21Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
22Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
23Sửa chữa thiết bị điện3314
24Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi9511
25Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
26Hoạt động viễn thông có dây6110
27Xây dựng công trình công ích khác4229
28Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
29Sửa chữa thiết bị liên lạc9512
30Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
31Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học3313
32Xây dựng nhà không để ở4102
33Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
34Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ STARUP TECH, Mã số thuế: 0315566977, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 1 Đinh Lễ, phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THỊ HUYỀN TRƯNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp