Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO TRUNG NAM, Mã số thuế: 0315566832, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 55 Đường Liên ấp 1-2-3, Tổ 11, ấp 1B, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ VĂN CHUẨN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CNC WANTAI

Mã số thuế: 0313635865

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CNC NINH BÌNH

Mã số thuế: 2700903346

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CNC NHẬT ANH

Mã số thuế: 0109544488

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CNC NGUYÊN KHANG

Mã số thuế: 0315984893

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CNC MAI THANH

Mã số thuế: 0314546625

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CNC KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 4201893720

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CNC CHÁNH ÂN

Mã số thuế: 4201798347

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CNC BẢO TÍN

Mã số thuế: 3702772884

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CNC BK

Mã số thuế: 0109650510

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CMN MINH HOÀNG

Mã số thuế: 0105446867

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CLC

Mã số thuế: 3502256191

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CKM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108278586

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CKD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106327534

Tìm thông tin Doanh nghiệp