Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
3Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
6Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
7Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
8Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
9Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
10Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh4742

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SYSLINK VIỆT NAM (Tên nước ngoài: SYSLINK VIETNAM CO., LTD), Mã số thuế: 0315566818, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 144/1 Nguyễn Thần Hiến, phường 18, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà DON MANUWEL SAGARA SUMITH KUMA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN 68

Mã số thuế: 0313475731

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN - VIETHOUSE

Mã số thuế: 0313188906

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN - PHÚ HỘI

Mã số thuế: 0315321060

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN - PHÚ GIA

Mã số thuế: 0313085153

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN - HỒ CÓC

Mã số thuế: 3501547367

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN - HẬU GIANG

Mã số thuế: 0314478950

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN - HƯNG LONG

Mã số thuế: 0313248390

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN - HÒN LAN

Mã số thuế: 3400865821

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN - CỒN BỬNG

Mã số thuế: 1301042213

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN - CHÂU ĐỐC

Mã số thuế: 1601972058

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN - BẾN TRE

Mã số thuế: 0313978534

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN - BẢN GIỐC

Mã số thuế: 4800864373

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN - BÌNH ĐỊNH

Mã số thuế: 4101207022

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN - BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 3800743232

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN - BUÔN HỒ

Mã số thuế: 6001561746

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN (NTNN)

Mã số thuế: 4001159657

CÔNG TY TNHH SÀI GÒN & HOA VƯỜN

Mã số thuế: 0314030502

CÔNG TY TNHH S

Mã số thuế: 0311690652

CÔNG TY TNHH S

Mã số thuế: 0311367681

CÔNG TY TNHH SZONE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0402076104

CÔNG TY TNHH SZONE LOGISTICS

Mã số thuế: 0108269648

CÔNG TY TNHH SZK

Mã số thuế: 0315774374

CÔNG TY TNHH SỸ MINH ĐỨC

Mã số thuế: 4001192816

CÔNG TY TNHH SYÈM

Mã số thuế: 0316920959

CÔNG TY TNHH SY

Mã số thuế: 0108452989

CÔNG TY TNHH SYUN

Mã số thuế: 0105861782

CÔNG TY TNHH SYU TEA

Mã số thuế: 0315072914

CÔNG TY TNHH SYSYTIC

Mã số thuế: 0313255101

CÔNG TY TNHH SYSTUM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314659964

CÔNG TY TNHH SYSTENA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106601177

CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314217740

CÔNG TY TNHH SYSTEM SOFTWARE

Mã số thuế: 0313118289

CÔNG TY TNHH SYSTEM RND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201811128

CÔNG TY TNHH SYSTEM GLOBAL

Mã số thuế: 0202110277

CÔNG TY TNHH SYSTEM FAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107523436

CÔNG TY TNHH SYSTEM E&D;

Mã số thuế: 2301160018

CÔNG TY TNHH SYSTEM CLEANERS ASIA

Mã số thuế: 0900686695

CÔNG TY TNHH SYSTEM CLEANERS ASIA

Mã số thuế: 0106001564

CÔNG TY TNHH SYSTEM ARCHITECT GLOBAL

Mã số thuế: 0109699001

CÔNG TY TNHH SYSTAGI

Mã số thuế: 0313335004

CÔNG TY TNHH SYSONE

Mã số thuế: 0314689574

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312926501

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0309877893

Tìm thông tin Doanh nghiệp