Ngành nghề kinh doanh

1Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
2Hoạt động bảo vệ cá nhân8010
3Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ HOÀNG NAM HẢI (Tên nước ngoài: HOANG NAM HAI SECURITY SERVICE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315566688, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 37 Đường 11, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trương Kim Trung Hiếu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động bảo vệ cá nhân.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ HS

Mã số thuế: 4201781417

Tìm thông tin Doanh nghiệp