Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
3Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại2512
4Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
5Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
6Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
7Lắp đặt hệ thống điện4321
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Vệ sinh chung nhà cửa8121
10Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
11Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
12Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT M&A (Tên nước ngoài: M&A ENGINEERING), Mã số thuế: 0315566670, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 1331 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VÕ THỊ LỆ HUYỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH TY

Mã số thuế: 0313388990

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH TUẤN

Mã số thuế: 0201959903

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH TRÍ

Mã số thuế: 0106191259

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH TRIẾT

Mã số thuế: 0314578017

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH THƯ

Mã số thuế: 1001055571

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH THÀNH

Mã số thuế: 0104559970

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH THIÊN

Mã số thuế: 4201709361

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH THANH

Mã số thuế: 0316128743

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH QUANG

Mã số thuế: 0313541134

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH PHÚ

Mã số thuế: 0309730097

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH KHÔI

Mã số thuế: 0313317196

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH KHOA

Mã số thuế: 0312413644

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH KHANG

Mã số thuế: 0312711016

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH HOÀNG

Mã số thuế: 0315579334

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH CHÂU

Mã số thuế: 0312026966

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MINH AN

Mã số thuế: 0313417842

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107621017

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MET

Mã số thuế: 2802769509

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MESA

Mã số thuế: 0108782112

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MEP SUN

Mã số thuế: 0108497757

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MEP PHI LONG

Mã số thuế: 0316191664

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MEP MINH HUY

Mã số thuế: 0401911810

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MECH

Mã số thuế: 4201638505

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ME SÀI GÒN

Mã số thuế: 0312760172

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MCT

Mã số thuế: 0105161639

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MC2

Mã số thuế: 0316230190

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MAYAN

Mã số thuế: 3702691000

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MASUKA

Mã số thuế: 0316430457

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MAI PHƯƠNG

Mã số thuế: 0309795009

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MAI LONG

Mã số thuế: 3502206232

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MAI GIA

Mã số thuế: 0315335916

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT M&Q-TECH;

Mã số thuế: 0109681036

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT M&E; DTN

Mã số thuế: 0316501027

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT M&E TÍN AN

Mã số thuế: 0312697153

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT M&E DLD

Mã số thuế: 0314454484

Tìm thông tin Doanh nghiệp