Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
4Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
5Thu gom rác thải không độc hại3811
6Phá dỡ4311
7Chuẩn bị mặt bằng4312
8Lắp đặt hệ thống điện4321
9Hoàn thiện công trình xây dựng4330
10Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
11Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
12Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
13Bán buôn thực phẩm4632
14Bán buôn đồ uống4633
15Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
16Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
17Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
18Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
19Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
20Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
21Xuất bản phần mềm5820
22Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
23Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
24Hoạt động tư vấn quản lý7020
25Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
26Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
27Đại lý du lịch7911
28Điều hành tua du lịch7912
29Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
30Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
31Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi8220

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN AN SINH XÃ HỘI HOẰNG TẾ, Mã số thuế: 0315566663, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 25/66 Đường Văn Cao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Tư Khoa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH NAM

Mã số thuế: 0401767758

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THỊNH HBT

Mã số thuế: 5400416234

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THẮNG

Mã số thuế: 4900617924

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THẮNG LỢI

Mã số thuế: 0107404566

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 4600835576

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THÁI

Mã số thuế: 2801524489

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THÁI

Mã số thuế: 0103028629

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THÁI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106174510

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THÁI VI NA

Mã số thuế: 3603272418

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THÁI THỊNH

Mã số thuế: 3101000675

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THÁI SƠN

Mã số thuế: 0401329401

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THÁI PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600745512

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THÁI NINH

Mã số thuế: 4500641827

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THÀNH VINH

Mã số thuế: 0105901523

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THÀNH THÁI

Mã số thuế: 0401701806

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THÀNH PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401063597

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 2600701681

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 0109401296

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THÀNH LÂM

Mã số thuế: 0109344922

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THÀNH BICSOL

Mã số thuế: 0801208793

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THY

Mã số thuế: 0104379537

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THY

Mã số thuế: 0103043504

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THY ORGANIC

Mã số thuế: 0315136389

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 0103049627

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THUẬN BẮC

Mã số thuế: 4500641841

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THUẬN BAN MÊ

Mã số thuế: 6001544490

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THIÊN VÂN

Mã số thuế: 0109063248

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THIÊN NHIÊN

Mã số thuế: 0104517628

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THIÊN NAM

Mã số thuế: 0107934517

CÔNG TY CỔ PHẦN AN THIÊN KÍNH

Mã số thuế: 0107812149

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TAM HẢO

Mã số thuế: 0312533518

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TAM GROUP

Mã số thuế: 3702718693

CÔNG TY CỔ PHẦN AN SƠN

Mã số thuế: 2300572315

CÔNG TY CỔ PHẦN AN SƠN VIỆT NAM

Mã số thuế: 2802147258

CÔNG TY CỔ PHẦN AN SƠN NAM

Mã số thuế: 0314650697

CÔNG TY CỔ PHẦN AN SUN

Mã số thuế: 3801228756

CÔNG TY CỔ PHẦN AN SINH ĐÔNG A

Mã số thuế: 0108963863

Tìm thông tin Doanh nghiệp