Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn tổng hợp4690
2Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh4763
3Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
4Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
5Bán buôn đồ uống4633
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VIET CYCLO SPORT (Tên nước ngoài: VIET CYCLOSPORT), Mã số thuế: 0315566462, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại C234 Xóm Chiếu, phường 15, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ NGỌC GIẦU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VIET KO NHA TRANG

Mã số thuế: 4201767684

CÔNG TY TNHH VIET KNOWLEDGE INVESTMENT

Mã số thuế: 0314212654

CÔNG TY TNHH VIET KING

Mã số thuế: 0314674948

CÔNG TY TNHH VIET KHOE GROUP

Mã số thuế: 0316207096

CÔNG TY TNHH VIET JIRONIMO TRADE

Mã số thuế: 0314214108

CÔNG TY TNHH VIET INTERNATIONAL TRADING

Mã số thuế: 0315471362

CÔNG TY TNHH VIET INTELLIGENCE

Mã số thuế: 0316819243

CÔNG TY TNHH VIET INDU

Mã số thuế: 0315752236

CÔNG TY TNHH VIET INDUSTRY CORPORATION

Mã số thuế: 4201841472

CÔNG TY TNHH VIET IND GENERAL TRADING

Mã số thuế: 0310841556

CÔNG TY TNHH VIET IDEAS

Mã số thuế: 0311427570

CÔNG TY TNHH VIET IDEAS PLUS

Mã số thuế: 0311040929

CÔNG TY TNHH VIET HYGIENE

Mã số thuế: 4201553185

CÔNG TY TNHH VIET HUNG LAND

Mã số thuế: 2400909989

CÔNG TY TNHH VIET HOME VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3502354103

CÔNG TY TNHH VIET HOME NHA TRANG

Mã số thuế: 4201801582

CÔNG TY TNHH VIET HOME LONG AN

Mã số thuế: 1101915710

CÔNG TY TNHH VIET HIGHLANDS

Mã số thuế: 0313878032

CÔNG TY TNHH VIET HEART TRAVEL

Mã số thuế: 0314377078

CÔNG TY TNHH VIET HEALTHY

Mã số thuế: 0109262878

CÔNG TY TNHH VIET HAUS

Mã số thuế: 0316128969

CÔNG TY TNHH VIET HANDI

Mã số thuế: 0313512366

CÔNG TY TNHH VIET GROUP BAMBOO

Mã số thuế: 0106517158

CÔNG TY TNHH VIET GOODS TRADE

Mã số thuế: 0313576426

CÔNG TY TNHH VIET GOLD LIGHT

Mã số thuế: 0108669653

CÔNG TY TNHH VIET GLORY

Mã số thuế: 2902020657

CÔNG TY TNHH VIET GIFT

Mã số thuế: 0315061197

CÔNG TY TNHH VIET GATE

Mã số thuế: 0108690912

CÔNG TY TNHH VIET FRESH TOUR

Mã số thuế: 0315486175

CÔNG TY TNHH VIET FREEBIES

Mã số thuế: 0314239536

CÔNG TY TNHH VIET FORTUNE

Mã số thuế: 0108806846

CÔNG TY TNHH VIET FLOWER POTS

Mã số thuế: 0313605324

CÔNG TY TNHH VIET FINANCIAL

Mã số thuế: 0105975250

CÔNG TY TNHH VIET FIBER

Mã số thuế: 1101744864

CÔNG TY TNHH VIET FARM

Mã số thuế: 4201713262

CÔNG TY TNHH VIET FARM VIỆT NAM

Mã số thuế: 4201752455

CÔNG TY TNHH VIET FARM NHA TRANG

Mã số thuế: 4201725275

CÔNG TY TNHH VIET FANTASIA

Mã số thuế: 0313191169

CÔNG TY TNHH VIET EX

Mã số thuế: 4201619950

CÔNG TY TNHH VIET EXOTIC FRUIT

Mã số thuế: 0310691491

CÔNG TY TNHH VIET EASY RIDER TOUR

Mã số thuế: 0402016419

CÔNG TY TNHH VIET DREAM TRAVEL

Mã số thuế: 0314187694

CÔNG TY TNHH VIET DOSIN

Mã số thuế: 0315107187

CÔNG TY TNHH VIET DOR

Mã số thuế: 0106065790

CÔNG TY TNHH VIET DORI VINA

Mã số thuế: 0315766006

CÔNG TY TNHH VIET DENT

Mã số thuế: 0316662546

CÔNG TY TNHH VIET DELI

Mã số thuế: 5300771965

CÔNG TY TNHH VIET DAISHIN

Mã số thuế: 0310947400

Tìm thông tin Doanh nghiệp