Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Bán buôn thực phẩm4632
6Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
7Bán buôn đồ uống4633

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHỐ HÀNG PHỞ, Mã số thuế: 0315556778, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 20 Đường số 7 Khu Z756 (Hà Đô Centrosa Garden), Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà KIM THÀNH TRUNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHỞ THÌN HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109492328

CÔNG TY TNHH PHỞ THÀNH

Mã số thuế: 0315415946

CÔNG TY TNHH PHỞ PARIS

Mã số thuế: 0310768715

CÔNG TY TNHH PHỞ NGON

Mã số thuế: 0313314854

CÔNG TY TNHH PHỞ HOLLYWOOD

Mã số thuế: 0313888231

CÔNG TY TNHH PHỞ HIỀN VĂN HIẾN

Mã số thuế: 0314665735

CÔNG TY TNHH PHỞ CHÀO

Mã số thuế: 0316924449

CÔNG TY TNHH PHỞ BÒ NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 3702767531

CÔNG TY TNHH PHỞ BÁT ĐÀN

Mã số thuế: 0315135297

CÔNG TY TNHH PHỞ AN PHÁT

Mã số thuế: 3603395586

CÔNG TY TNHH PHỔ QUANG MINH

Mã số thuế: 5801201437

CÔNG TY TNHH PHỔ MINH BAN MÊ

Mã số thuế: 6001075915

CÔNG TY TNHH PHỐ ĐÊM

Mã số thuế: 0315601371

CÔNG TY TNHH PHỐ ĐÊM VIỆT SING

Mã số thuế: 3702596967

CÔNG TY TNHH PHỐ XINH NHA TRANG

Mã số thuế: 4201642847

CÔNG TY TNHH PHỐ XINH LAND

Mã số thuế: 0312453439

CÔNG TY TNHH PHỐ XINH BẢO BẢO

Mã số thuế: 0313710199

CÔNG TY TNHH PHỐ VƯƠNG

Mã số thuế: 0108502686

CÔNG TY TNHH PHỐ VĂN PHÒNG

Mã số thuế: 0316922272

CÔNG TY TNHH PHỐ VÀNG

Mã số thuế: 4201870804

CÔNG TY TNHH PHỐ VIỆT

Mã số thuế: 3602270087

CÔNG TY TNHH PHỐ VIỆT NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500613724

CÔNG TY TNHH PHỐ VIP

Mã số thuế: 0310950717

CÔNG TY TNHH PHỐ VIP V-DECOR

Mã số thuế: 0316173182

CÔNG TY TNHH PHỐ VIP TOUR

Mã số thuế: 0314345485

CÔNG TY TNHH PHỐ TÂY

Mã số thuế: 0312549155

CÔNG TY TNHH PHỐ TRÚC

Mã số thuế: 0312112051

CÔNG TY TNHH PHỐ SÀNH ĐIỆU

Mã số thuế: 0106585905

CÔNG TY TNHH PHỐ NỆM

Mã số thuế: 0316029710

CÔNG TY TNHH PHỐ NƯỚNG VIỆT HÀN

Mã số thuế: 3401134888

CÔNG TY TNHH PHỐ NƯỚNG SAO BIỂN

Mã số thuế: 3502207194

CÔNG TY TNHH PHỐ NÔNG

Mã số thuế: 0313871439

CÔNG TY TNHH PHỐ NHÀ MÁT

Mã số thuế: 0401693672

CÔNG TY TNHH PHỐ NGA SƠN

Mã số thuế: 2801947759

CÔNG TY TNHH PHỐ MỸ THO

Mã số thuế: 1201098879

CÔNG TY TNHH PHỐ MỸ PHẨM

Mã số thuế: 0312028586

CÔNG TY TNHH PHỐ IN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109035089

CÔNG TY TNHH PHỐ HỘI NHA TRANG

Mã số thuế: 4201602234

CÔNG TY TNHH PHỐ HƯƠNG

Mã số thuế: 0313776231

CÔNG TY TNHH PHỐ HƯƠNG OCEAN VILLAS

Mã số thuế: 0315533266

CÔNG TY TNHH PHỐ HƯƠNG GROUP

Mã số thuế: 0315280110

CÔNG TY TNHH PHỐ HÒA LONG

Mã số thuế: 3603294813

Tìm thông tin Doanh nghiệp