Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường bộ4212
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
5Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
6Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Hoàn thiện công trình xây dựng4330
9Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
10Chuẩn bị mặt bằng4312
11Phá dỡ4311
12Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
13Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
14Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
15Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC CHÂU Á (Tên nước ngoài: ASIA GEM REAL ESTATE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0315556746, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 03 Đường số 39, Khu phố 2, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN LỘC HẠNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp