Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
2Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH FASHION BIBI VÕ (Tên nước ngoài: VO BIBI FASHION COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315556633, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 70 Đông Hồ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VÕ THỊ NGỌC BÍCH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH FAST DECORATION

Mã số thuế: 0801143031

CÔNG TY TNHH FAST DATA SERVICE

Mã số thuế: 0315802060

CÔNG TY TNHH FAST BOOKING

Mã số thuế: 2802833049

CÔNG TY TNHH FAST AUTO BẢO HƯNG

Mã số thuế: 2500645190

CÔNG TY TNHH FAST AND CLEAN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108612431

CÔNG TY TNHH FAST & SAFE 63

Mã số thuế: 0316268116

CÔNG TY TNHH FAST & FURIOUS SONG ANH

Mã số thuế: 0106869632

CÔNG TY TNHH FASS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108687162

CÔNG TY TNHH FASPORT

Mã số thuế: 0107515315

CÔNG TY TNHH FASO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106187012

CÔNG TY TNHH FASO TL

Mã số thuế: 4201886515

CÔNG TY TNHH FASLOGIS

Mã số thuế: 0313666197

CÔNG TY TNHH FASI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107531973

CÔNG TY TNHH FASHY (VIỄN ĐÔNG)

Mã số thuế: 3602331212

CÔNG TY TNHH FASHIONVN

Mã số thuế: 0106488299

CÔNG TY TNHH FASHIONISTA

Mã số thuế: 0312117677

CÔNG TY TNHH FASHIONDOG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106712575

CÔNG TY TNHH FASHION.OUTLETS.STORES

Mã số thuế: 0311144188

CÔNG TY TNHH FASHION WORLD

Mã số thuế: 0109636562

CÔNG TY TNHH FASHION WASH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0700491642

CÔNG TY TNHH FASHION VISIONARY

Mã số thuế: 0315364755

CÔNG TY TNHH FASHION TOP

Mã số thuế: 0312946723

CÔNG TY TNHH FASHION THANH TUẤN

Mã số thuế: 2802902172

CÔNG TY TNHH FASHION STORY

Mã số thuế: 2802621830

CÔNG TY TNHH FASHION SOURCENET

Mã số thuế: 0900881833

CÔNG TY TNHH FASHION SERVICE

Mã số thuế: 0108599290

CÔNG TY TNHH FASHION PIN UP VINA

Mã số thuế: 0801181277

CÔNG TY TNHH FASHION NGUYỄN

Mã số thuế: 0700772876

CÔNG TY TNHH FASHION KOREA T&T

Mã số thuế: 0315320839

CÔNG TY TNHH FASHION KENNIE

Mã số thuế: 0316322846

CÔNG TY TNHH FASHION IDEA

Mã số thuế: 0106000289

CÔNG TY TNHH FASHION GATE

Mã số thuế: 0201593014

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS

Mã số thuế: 4001087709

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS

Mã số thuế: 4001033157

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS MEKONG

Mã số thuế: 1402132223

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS MEKONG

Mã số thuế: 1401969523

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS 2

Mã số thuế: 3602986829

CÔNG TY TNHH FASHION ENTERPRISE

Mã số thuế: 0315830357

CÔNG TY TNHH FASHION DESIGN LISSI

Mã số thuế: 0107505204

CÔNG TY TNHH FASHION DESIGN INSTITUT

Mã số thuế: 0315669355

CÔNG TY TNHH FASHION BTV

Mã số thuế: 0312691313

CÔNG TY TNHH FASHION BLACK & WHITE NT

Mã số thuế: 4201600621

Tìm thông tin Doanh nghiệp