Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
2Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
3Xây dựng nhà để ở4101
4Hoàn thiện công trình xây dựng4330
5Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
6Chuẩn bị mặt bằng4312
7Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
8Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
9Phá dỡ4311
10Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
11Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINCIAQ (Tên nước ngoài: VINCIAQCONS), Mã số thuế: 0315556584, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 50/11 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG ĐỨC THẢO

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỄN DƯƠNG

Mã số thuế: 2901734909

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIẾT HÀ

Mã số thuế: 0312226404

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIẾT CHÂU

Mã số thuế: 0313534874

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIÊN PHONG

Mã số thuế: 0315636769

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIYA

Mã số thuế: 0312250894

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIVA

Mã số thuế: 0313924803

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIVACO

Mã số thuế: 2400863727

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VITHACO

Mã số thuế: 4001170386

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VITA

Mã số thuế: 0311292595

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINSTONE

Mã số thuế: 0601156604

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINHOUSE

Mã số thuế: 0316296603

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH ĐẶNG

Mã số thuế: 0109140100

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH ĐẠT

Mã số thuế: 0312904272

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH TÚ

Mã số thuế: 0316455902

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH THỊNH

Mã số thuế: 6300230566

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH SƠN

Mã số thuế: 4400805905

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH QUANG NA

Mã số thuế: 2902071997

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH PHÁT

Mã số thuế: 1500974436

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH NAM

Mã số thuế: 2901617578

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH HỮU

Mã số thuế: 0314512143

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH HIỀN

Mã số thuế: 4201673468

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH GIA

Mã số thuế: 0312202474

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH GIA PHÁT

Mã số thuế: 3603671412

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH ANH PHÁT

Mã số thuế: 3603396886

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH AN PHÁT

Mã số thuế: 2901858252

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINCONS

Mã số thuế: 0315046110

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINCOM

Mã số thuế: 0106537838

Tìm thông tin Doanh nghiệp