Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Cơ sở lưu trú khác5590
3Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
4Xây dựng nhà để ở4101
5Hoàn thiện công trình xây dựng4330
6Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
7Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
8Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
9Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
10Điều hành tua du lịch7912
11Đại lý du lịch7911

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN A1 (Tên nước ngoài: A1 REAL ESTATE INVESTMENT CONSULTING CO.,LTD), Mã số thuế: 0315556538, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại VP A.3a.20, Tầng 03a, Khối nhà A, Millennium 132 Bến Vân Đồn, phường 06, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THANH HẰNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp