Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
4Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
5May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
6Dịch vụ liên quan đến in1812
7Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
8Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
9Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
10Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
12In ấn1811

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CHẤN THỊNH PHÁT (Tên nước ngoài: CHAN THINH PHAT CO.,LTD), Mã số thuế: 0315556351, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 45 Nguyễn Duy Dương, Phường 08, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HỒ HOÀNG LINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CHẤT ĐỐT ĐỨC HÒA

Mã số thuế: 1101884903

CÔNG TY TNHH CHẤT ĐỐT XANH AN PHÚ

Mã số thuế: 0314359343

CÔNG TY TNHH CHẤT ĐỐT VIỆT

Mã số thuế: 0312771840

CÔNG TY TNHH CHẤT ĐỐT TÂY NAM

Mã số thuế: 0316019293

CÔNG TY TNHH CHẤT ĐỐT TUẤN BÌNH

Mã số thuế: 3603376311

CÔNG TY TNHH CHẤT ĐỐT SẠCH

Mã số thuế: 3702282713

CÔNG TY TNHH CHẤT ĐỐT NGỌC ANH

Mã số thuế: 3603427164

CÔNG TY TNHH CHẤT ĐỐT MỸ LINH

Mã số thuế: 3602858922

CÔNG TY TNHH CHẤT ĐỐT MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2901638507

CÔNG TY TNHH CHẤT ĐỐT MIỀN NAM

Mã số thuế: 0312009110

CÔNG TY TNHH CHẤT ĐỐT LONG NGUYÊN

Mã số thuế: 3603278603

CÔNG TY TNHH CHẤT ĐỐT GIA PHÚC

Mã số thuế: 3702754229

CÔNG TY TNHH CHẤT ĐỐT BÌNH MINH

Mã số thuế: 6001508541

CÔNG TY TNHH CHẤT VÀNG

Mã số thuế: 0401484340

CÔNG TY TNHH CHẤT PHÚ HẰNG

Mã số thuế: 3702751901

CÔNG TY TNHH CHẤT NHẤT

Mã số thuế: 0315888371

CÔNG TY TNHH CHẤT MEDIA

Mã số thuế: 0315119016

CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG

Mã số thuế: 2500428277

CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SỐNG

Mã số thuế: 0106127990

CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG NOBLE

Mã số thuế: 3603717385

CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901079653

CÔNG TY TNHH CHẤT LIỆU SÁNG TẠO

Mã số thuế: 0316140892

CÔNG TY TNHH CHẤT GROUP

Mã số thuế: 0314545131

CÔNG TY TNHH CHẤT FASHION

Mã số thuế: 0315734300

CÔNG TY TNHH CHẤN TƯỜNG

Mã số thuế: 0313232827

Tìm thông tin Doanh nghiệp