Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
2Hoạt động của trụ sở văn phòng7010
3Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
4Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
5Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
6Hoạt động tư vấn quản lý7020
7Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
8Đại lý du lịch7911

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LANDMARK VIỆT NAM (Tên nước ngoài: LANDMARK VIETNAM INVESTMENT CONSULTING CO.,LTD), Mã số thuế: 0315556312, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 17 Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THỊ THU LAN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MHT

Mã số thuế: 0310720456

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MDL

Mã số thuế: 0106091977

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ MAXX

Mã số thuế: 0314481833

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ M&Q;

Mã số thuế: 0316399581

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ M & C

Mã số thuế: 0108618384

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LV

Mã số thuế: 0312929291

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LUCAS

Mã số thuế: 0315795060

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LSC

Mã số thuế: 0310959290

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LRJ

Mã số thuế: 0315898468

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LINK

Mã số thuế: 0312228560

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ LCT

Mã số thuế: 0314214482

Tìm thông tin Doanh nghiệp