Ngành nghề kinh doanh

1Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
2Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
3Truyền tải và phân phối điện3512
4Xây dựng nhà để ở4101
5Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
6Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
9Lắp đặt hệ thống điện4321
10Hoạt động tư vấn quản lý7020
11Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
12Sửa chữa thiết bị điện3314
13Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
14Sản xuất thiết bị điện khác2790
15Xây dựng công trình công ích khác4229
16Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
17Sản xuất điện3511
18Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TIỀN PHONG (Tên nước ngoài: TPET), Mã số thuế: 0315556256, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VÕ THỊ HỒNG NHUNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHÁP VIỆT

Mã số thuế: 3603374106

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PH

Mã số thuế: 0108613643

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHONG VÂN

Mã số thuế: 0312352208

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHONG THÀNH

Mã số thuế: 4300848415

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHONG PHÚC

Mã số thuế: 4500639747

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHI LONG

Mã số thuế: 0314239381

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PHAN GIA

Mã số thuế: 0310798847

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PDT

Mã số thuế: 0316455620

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PC

Mã số thuế: 3702403252

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PANG

Mã số thuế: 0315842264

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PACIFIC VIEW

Mã số thuế: 3603701508

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT P.H.D

Mã số thuế: 0314500571

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT P&Q VINA

Mã số thuế: 2400586826

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT OZASIA 21

Mã số thuế: 0401437608

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ORTUS

Mã số thuế: 0314608769

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ONG VÀNG

Mã số thuế: 0316297124

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT OMEGA

Mã số thuế: 0316517549

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT OMC

Mã số thuế: 0104772931

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT OILSTAR

Mã số thuế: 3502360241

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NĂNG VIỆT

Mã số thuế: 0311780031

Tìm thông tin Doanh nghiệp