Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Bán buôn tổng hợp4690
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÂU HUYỀN, Mã số thuế: 0315556182, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 1016 Đường Nguyễn Thị Định, Khu Phố 3, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ THỊ NGỌC HUYỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÙY THẢO

Mã số thuế: 2200688274

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÙY QUÂN

Mã số thuế: 2700627343

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÙY OANH

Mã số thuế: 3502245619

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÙY NƯƠNG

Mã số thuế: 1101593157

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÙY NHƯ

Mã số thuế: 3900961097

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÙY NGÂN

Mã số thuế: 1701881407

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÙY MẠNH

Mã số thuế: 5500499442

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÙY LINH P.T

Mã số thuế: 2801664951

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÙY DƯƠNG

Mã số thuế: 2300558776

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÔNG TÀU

Mã số thuế: 5801215782

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÔNG TUYỀN

Mã số thuế: 2200562296

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÔNG THÚY

Mã số thuế: 2500479112

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÔNG THÁI

Mã số thuế: 2700580920

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÔNG NGUYÊN

Mã số thuế: 4601152149

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÔNG HẠNH

Mã số thuế: 2802406801

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÔNG HƯỜNG

Mã số thuế: 2802601552

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÔI VĂN VŨ

Mã số thuế: 0311459251

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÌN LINH

Mã số thuế: 2801897988

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÌN GIA LAI

Mã số thuế: 5901001209

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÊU LẬP

Mã số thuế: 2700612989

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÊM NINH PT

Mã số thuế: 2801651617

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÊM CÚC

Mã số thuế: 2200724740

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÉP MINH NHƯ

Mã số thuế: 0106211032

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÉP GIA LỘC

Mã số thuế: 4600873148

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÉP GIA LỘC

Mã số thuế: 4600861544

Tìm thông tin Doanh nghiệp