Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp2021
3Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ2012

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THUỐC SÂU NHẬT BẢN (Tên nước ngoài: NHAT BAN PESTICIDES CO.,LTD), Mã số thuế: 0315556175, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐÀO LONG VÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y THÀNH NAM

Mã số thuế: 3603641217

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y SONG VIỆT

Mã số thuế: 1201527221

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y SAO VIỆT

Mã số thuế: 2901591489

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y NĂM THÁI

Mã số thuế: 0102010327

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y NAM DŨNG

Mã số thuế: 0107322313

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y MỸ VIỆT

Mã số thuế: 0309913887

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y LONG HƯNG

Mã số thuế: 0313510111

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y LONG DŨNG

Mã số thuế: 0106079761

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y IQ VINAVET

Mã số thuế: 0601177273

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y HÀO PHÁT

Mã số thuế: 6300324743

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y HHVET

Mã số thuế: 1001207520

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y GAV

Mã số thuế: 0801330088

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y DR.DUC

Mã số thuế: 2901957091

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y BIOMAXVET

Mã số thuế: 4601556977

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y AN VIÊN

Mã số thuế: 0107514791

Tìm thông tin Doanh nghiệp