Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ ăn uống khác5629
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
4Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
5Bán buôn thực phẩm4632
6Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
7Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
8Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
9Bán buôn đồ uống4633

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH FOOD OF KING (Tên nước ngoài: FOK CO., LTD), Mã số thuế: 0315556150, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 9, Robot Tower, Số 308-308C Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ HOÀNG VY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ ăn uống khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH FOODSAN

Mã số thuế: 0314450137

CÔNG TY TNHH FOODS OF MEXICO VIETNAM

Mã số thuế: 0314594139

CÔNG TY TNHH FOODPRINT

Mã số thuế: 0313238949

CÔNG TY TNHH FOODPING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313845189

CÔNG TY TNHH FOODNOW VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314573587

CÔNG TY TNHH FOODMATE

Mã số thuế: 0316537908

CÔNG TY TNHH FOODI

Mã số thuế: 0313934921

CÔNG TY TNHH FOODINK

Mã số thuế: 0315144460

CÔNG TY TNHH FOODING PACIFIC

Mã số thuế: 1101881691

CÔNG TY TNHH FOODIN GLOBAL

Mã số thuế: 0107495080

CÔNG TY TNHH FOODIN GLOBAL

Mã số thuế: 0107379373

CÔNG TY TNHH FOODIN FRESH PASS

Mã số thuế: 0107286023

CÔNG TY TNHH FOODFORSA

Mã số thuế: 0314072809

CÔNG TY TNHH FOODELI

Mã số thuế: 0316206046

CÔNG TY TNHH FOODCONNECTION

Mã số thuế: 0313049268

CÔNG TY TNHH FOODCONNECTION (NT)

Mã số thuế: 0315613352

CÔNG TY TNHH FOODBOWL

Mã số thuế: 4201897958

CÔNG TY TNHH FOODBOOK.VN

Mã số thuế: 0106779731

CÔNG TY TNHH FOODBAY

Mã số thuế: 0108280874

CÔNG TY TNHH FOODANT

Mã số thuế: 1602020460

CÔNG TY TNHH FOOD89

Mã số thuế: 0402042289

CÔNG TY TNHH FOOD&SOUL VIETNAM PET

Mã số thuế: 0314127864

CÔNG TY TNHH FOOD XỨ NGHỆ

Mã số thuế: 2902063467

CÔNG TY TNHH FOOD WITH LOVE

Mã số thuế: 0313052278

CÔNG TY TNHH FOOD VIP

Mã số thuế: 4201532386

CÔNG TY TNHH FOOD VIETNAM

Mã số thuế: 0311786428

CÔNG TY TNHH FOOD VENTURE ASIA

Mã số thuế: 0315412134

CÔNG TY TNHH FOOD TRANSPORT VIỆT NGA

Mã số thuế: 0109404427

CÔNG TY TNHH FOOD TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 0316925925

CÔNG TY TNHH FOOD TOWN HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0202036270

CÔNG TY TNHH FOOD TOUR

Mã số thuế: 0313379001

CÔNG TY TNHH FOOD TK VINA

Mã số thuế: 2300998216

CÔNG TY TNHH FOOD TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316916416

CÔNG TY TNHH FOOD STUDIO

Mã số thuế: 0313013776

CÔNG TY TNHH FOOD STORY

Mã số thuế: 0107648185

CÔNG TY TNHH FOOD STORE

Mã số thuế: 3603378703

CÔNG TY TNHH FOOD STOP GROUP

Mã số thuế: 0314213986

CÔNG TY TNHH FOOD STANDARD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316790058

CÔNG TY TNHH FOOD SLUTIONS

Mã số thuế: 0315850441

CÔNG TY TNHH FOOD SHOP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106262460

CÔNG TY TNHH FOOD SERVICES

Mã số thuế: 3502314693

CÔNG TY TNHH FOOD SAFETY

Mã số thuế: 0313636650

CÔNG TY TNHH FOOD QUALITY

Mã số thuế: 0401963819

CÔNG TY TNHH FOOD PRO

Mã số thuế: 0311639328

CÔNG TY TNHH FOOD POWER

Mã số thuế: 0315664999

CÔNG TY TNHH FOOD PLUS

Mã số thuế: 0107577223

CÔNG TY TNHH FOOD PHÚ TRUNG

Mã số thuế: 0312618627

CÔNG TY TNHH FOOD PHÁT LỘC

Mã số thuế: 0104618873

CÔNG TY TNHH FOOD OUT

Mã số thuế: 0106828675

Tìm thông tin Doanh nghiệp