Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
6Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
7Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
8Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
9Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THẾ HỆ MỚI (Tên nước ngoài: NEW GENERATION HUMAN RESOURCES), Mã số thuế: 0315556094, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐOÀN NGUYỄN QUẾ TRÂM

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN VI

Mã số thuế: 0315590560

Tìm thông tin Doanh nghiệp