Ngành nghề kinh doanh

1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
2Xây dựng nhà để ở4101
3Hoàn thiện công trình xây dựng4330
4Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
5Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
6Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
7Lắp đặt hệ thống điện4321
8Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
9Xây dựng nhà không để ở4102
10Sản xuất các cấu kiện kim loại2511

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ KINH DOANH THÀNH PHÁT (Tên nước ngoài: THANH PHAT DEVELOPMENT JSC), Mã số thuế: 0315556009, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 166 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VŨ THU HÀ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp