Ngành nghề kinh doanh

1Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ0232
2Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu0899
3Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng2824
4Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
5Bán buôn gạo4631
6Bán buôn thực phẩm4632
7Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
8Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
9Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
10Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
11Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
12Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
13Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
14Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
15Vận tải hành khách đường bộ khác4932
16Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
18Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
19Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
20Hoạt động tư vấn quản lý7020
21Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
22Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
23Cung ứng lao động tạm thời7820
24Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
25Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130
26Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
27Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
28Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN VN INVESTMENT & DEVELOPMENT GLOBAL (Tên nước ngoài: GLOBAL DEVELOPMENT & INVESTMENT VN CORPORATION), Mã số thuế: 0315555982, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 3/9A Phan Văn Sửu, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Tiến

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN VNC VINA

Mã số thuế: 2500591629

CÔNG TY CỔ PHẦN VNC HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108804567

CÔNG TY CỔ PHẦN VNC GROUP

Mã số thuế: 0108990923

CÔNG TY CỔ PHẦN VNC COIN

Mã số thuế: 0314691654

CÔNG TY CỔ PHẦN VNBRANDMAKER

Mã số thuế: 0311923875

CÔNG TY CỔ PHẦN VNBRAIN

Mã số thuế: 0316336983

CÔNG TY CỔ PHẦN VNBAY

Mã số thuế: 0106316370

CÔNG TY CỔ PHẦN VNBABY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105909836

CÔNG TY CỔ PHẦN VNATION

Mã số thuế: 0313931818

CÔNG TY CỔ PHẦN VNAS WORKSHOP

Mã số thuế: 0109687775

CÔNG TY CỔ PHẦN VNAPACIFIC

Mã số thuế: 0105338893

CÔNG TY CỔ PHẦN VNA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106224698

CÔNG TY CỔ PHẦN VNA TIMES

Mã số thuế: 4401086259

CÔNG TY CỔ PHẦN VN79T

Mã số thuế: 5801283207

CÔNG TY CỔ PHẦN VN238

Mã số thuế: 3401105693

CÔNG TY CỔ PHẦN VN-HOME

Mã số thuế: 1000990461

CÔNG TY CỔ PHẦN VN-HITECH

Mã số thuế: 0313187324

CÔNG TY CỔ PHẦN VN-DELTA

Mã số thuế: 2700645208

CÔNG TY CỔ PHẦN VN ĐÀ THÀNH LAND

Mã số thuế: 0401921544

CÔNG TY CỔ PHẦN VN UNIQUE (NT)

Mã số thuế: 0315514880

CÔNG TY CỔ PHẦN VN TUẤN VIỆT

Mã số thuế: 0901041280

CÔNG TY CỔ PHẦN VN THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0105760618

CÔNG TY CỔ PHẦN VN SQUARE

Mã số thuế: 0316078771

CÔNG TY CỔ PHẦN VN SOLU

Mã số thuế: 2500410978

CÔNG TY CỔ PHẦN VN PLUS

Mã số thuế: 0108659983

CÔNG TY CỔ PHẦN VN PIONEERS

Mã số thuế: 0315549837

CÔNG TY CỔ PHẦN VN PATHFINDER

Mã số thuế: 0108910371

CÔNG TY CỔ PHẦN VN PAINT GROUP

Mã số thuế: 0109324193

CÔNG TY CỔ PHẦN VN OIL

Mã số thuế: 0312289637

CÔNG TY CỔ PHẦN VN NGỌC HÀ

Mã số thuế: 0106208551

CÔNG TY CỔ PHẦN VN NASA

Mã số thuế: 0106821831

CÔNG TY CỔ PHẦN VN MULTIMEDIA

Mã số thuế: 0312852673

CÔNG TY CỔ PHẦN VN MARKET

Mã số thuế: 0108999531

CÔNG TY CỔ PHẦN VN MARINA

Mã số thuế: 0316454257

CÔNG TY CỔ PHẦN VN MACHINE

Mã số thuế: 0401926775

CÔNG TY CỔ PHẦN VN LIGHT

Mã số thuế: 0104617862

CÔNG TY CỔ PHẦN VN KANSAI

Mã số thuế: 0105871406

CÔNG TY CỔ PHẦN VN KAIZEN

Mã số thuế: 0315957681

Tìm thông tin Doanh nghiệp