Ngành nghề kinh doanh

1Tái chế phế liệu3830
2Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
3Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ASIA MANUFACTURING AND TRADING (Tên nước ngoài: ASIAMT CO.,LTD), Mã số thuế: 0315555936, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 39 Đường số 9, khu phố 4, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà KOH THIAM TING JEFFREY (XU TIA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tái chế phế liệu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ASIA STAR INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0312414863

CÔNG TY TNHH ASIA STAR HỘI AN INC

Mã số thuế: 4001122897

CÔNG TY TNHH ASIA STAR HUMAN

Mã số thuế: 0313755520

CÔNG TY TNHH ASIA SHOPPER MARKETING

Mã số thuế: 0315580435

CÔNG TY TNHH ASIA SEED VIỆT NAM (NT)

Mã số thuế: 0315837722

CÔNG TY TNHH ASIA RUBBER

Mã số thuế: 0315877281

CÔNG TY TNHH ASIA PROS

Mã số thuế: 0315367918

CÔNG TY TNHH ASIA PROPERTY

Mã số thuế: 0315527093

CÔNG TY TNHH ASIA PROPERTY

Mã số thuế: 0315277799

CÔNG TY TNHH ASIA POS

Mã số thuế: 0314393922

CÔNG TY TNHH ASIA PMO

Mã số thuế: 0316114645

CÔNG TY TNHH ASIA PLUS

Mã số thuế: 0313925204

CÔNG TY TNHH ASIA PHARCO

Mã số thuế: 0314767790

CÔNG TY TNHH ASIA PERFORMANCE

Mã số thuế: 0315812414

CÔNG TY TNHH ASIA PELLET VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702450799

CÔNG TY TNHH ASIA PAYROLL & SERVICES

Mã số thuế: 0315260788

CÔNG TY TNHH ASIA PARTNERS

Mã số thuế: 0313775044

CÔNG TY TNHH ASIA PACK PARTNERS

Mã số thuế: 0313901517

CÔNG TY TNHH ASIA PACIFIC TRADING

Mã số thuế: 0316060005

CÔNG TY TNHH ASIA PACIFIC PROJECTS

Mã số thuế: 0312877685

CÔNG TY TNHH ASIA PACIFIC MARINE

Mã số thuế: 0312932181

CÔNG TY TNHH ASIA PACIFIC HOLDINGS

Mã số thuế: 0313861649

CÔNG TY TNHH ASIA PACIFIC GROUP

Mã số thuế: 0314241158

CÔNG TY TNHH ASIA PACIFIC EVENTS

Mã số thuế: 0316572162

CÔNG TY TNHH ASIA PACIFIC EVENTS

Mã số thuế: 0315577760

CÔNG TY TNHH ASIA PACIFIC BEAUTY

Mã số thuế: 0315348249

CÔNG TY TNHH ASIA ODC SOFTWARE SERVICES

Mã số thuế: 0314251237

CÔNG TY TNHH ASIA OCEAN

Mã số thuế: 0312571305

CÔNG TY TNHH ASIA NEXT LEVEL

Mã số thuế: 0315335627

CÔNG TY TNHH ASIA NEXT LEVEL

Mã số thuế: 0313207394

CÔNG TY TNHH ASIA NETWORKS OMS

Mã số thuế: 0312150836

CÔNG TY TNHH ASIA NETWORKS ATS

Mã số thuế: 2301137379

CÔNG TY TNHH ASIA NEGOTIANT VIETNAM

Mã số thuế: 4201588967

CÔNG TY TNHH ASIA MOTIONS

Mã số thuế: 0312256511

CÔNG TY TNHH ASIA MM

Mã số thuế: 0316032583

CÔNG TY TNHH ASIA MINH ĐỨC

Mã số thuế: 0107808135

CÔNG TY TNHH ASIA MERCHANDISE (VN)

Mã số thuế: 0316088314

CÔNG TY TNHH ASIA MARITIME LOGISTICS

Mã số thuế: 0316582629

Tìm thông tin Doanh nghiệp