Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động tư vấn quản lý7020
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
4Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
5Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
6Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
7Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
8Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
9Quảng cáo7310
10Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ - KỸ NĂNG MỀM TRUNG HIỀN, Mã số thuế: 0315555774, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 139 Tân Lập 2, Khu Phố 6, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HOÀNG TRUNG HIỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ D&A

Mã số thuế: 0106502715

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ CTC

Mã số thuế: 0312667222

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI

Mã số thuế: 0315364748

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ CATS

Mã số thuế: 0314194596

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ ASCO

Mã số thuế: 0314107667

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ AMD

Mã số thuế: 0316135204

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ ADCOM

Mã số thuế: 0401799904

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ AC

Mã số thuế: 0108803108

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ ABS

Mã số thuế: 0107895882

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ AAFT

Mã số thuế: 0312395191

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ A.I.C

Mã số thuế: 0312562886

Tìm thông tin Doanh nghiệp