Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH QUẢ BÓNG XANH, Mã số thuế: 0315555703, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGÔ THỊ NGỌC MINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ANCHOR

Mã số thuế: 4201693016

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ALPHA VISION

Mã số thuế: 0313218332

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ AFS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314159263

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ACON VN

Mã số thuế: 0315453324

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ACON VN (NTNN)

Mã số thuế: 0316043722

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ACE

Mã số thuế: 0311923931

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ABM

Mã số thuế: 0104009558

CÔNG TY TNHH QUẢN GIA TOÀN TÂM

Mã số thuế: 0312569666

CÔNG TY TNHH QUẢN GIA TOÀN DIỆN

Mã số thuế: 0312309548

CÔNG TY TNHH QUẢN GIA TOÀN CẦU

Mã số thuế: 0312857079

CÔNG TY TNHH QUẢN GIA QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0313894690

CÔNG TY TNHH QUẢN GIA HOÀN HẢO

Mã số thuế: 0312708479

CÔNG TY TNHH QUẢN GIA CẨM LOAN

Mã số thuế: 0313094493

CÔNG TY TNHH QUẢ TÁO VÀNG

Mã số thuế: 0311345568

CÔNG TY TNHH QUẢ TÁO VÀNG - CHI NHÁNH 1

Mã số thuế: 0311345568-001

CÔNG TY TNHH QUẢ TRỨNG VÀNG

Mã số thuế: 0107570838

CÔNG TY TNHH QUẢ TIM VÀNG

Mã số thuế: 1702105421

CÔNG TY TNHH QUẢ NGỌC BÍCH

Mã số thuế: 0312997492

CÔNG TY TNHH QUẢ DÂU ĐỎ

Mã số thuế: 0315502733

CÔNG TY TNHH QUẢ CẦU XANH

Mã số thuế: 0102033651

CÔNG TY TNHH QUẢ CẦU SẮC MÀU

Mã số thuế: 0316384828

CÔNG TY TNHH QUẢ CẦU LỬA

Mã số thuế: 0315153899

CÔNG TY TNHH QUẢ BƯỞI XANH

Mã số thuế: 0313758578

CÔNG TY TNHH QUẢ BƠ XANH

Mã số thuế: 0106918110

Tìm thông tin Doanh nghiệp