Ngành nghề kinh doanh

1Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Hoạt động tư vấn quản lý7020
4Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH 2DHREAL (Tên nước ngoài: 2DHREAL CO.,LTD), Mã số thuế: 0315555615, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 12 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HUỲNH XUÂN SƠN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH 2T-ELECTRIC

Mã số thuế: 5701652267

CÔNG TY TNHH 2T ĐÔNG ANH

Mã số thuế: 0109109608

CÔNG TY TNHH 2T WATER

Mã số thuế: 0315502155

CÔNG TY TNHH 2T VIETNAMNET

Mã số thuế: 0314643266

CÔNG TY TNHH 2T PHÁT ĐẠT

Mã số thuế: 0313770310

CÔNG TY TNHH 2T PHARMA

Mã số thuế: 0316645928

CÔNG TY TNHH 2T ORGANIC

Mã số thuế: 0316933228

CÔNG TY TNHH 2T NHA TRANG

Mã số thuế: 4201926207

CÔNG TY TNHH 2T HOLDINGS

Mã số thuế: 2500661629

CÔNG TY TNHH 2T GROUP

Mã số thuế: 2901953315

CÔNG TY TNHH 2SP

Mã số thuế: 0109746847

CÔNG TY TNHH 2S QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0106678500

CÔNG TY TNHH 2S PATHWAYS

Mã số thuế: 0108623673

CÔNG TY TNHH 2S E&C VINA

Mã số thuế: 0315713117

CÔNG TY TNHH 2REK RETAIL VIETNAM

Mã số thuế: 0106982003

CÔNG TY TNHH 2REK GROUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106029873

CÔNG TY TNHH 2R VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107669241

CÔNG TY TNHH 2QEVENT

Mã số thuế: 0314096285

CÔNG TY TNHH 2P PRINTING

Mã số thuế: 0316151816

CÔNG TY TNHH 2NTP

Mã số thuế: 0315127793

CÔNG TY TNHH 2ND HOUSE

Mã số thuế: 0202024959

CÔNG TY TNHH 2N.STORE

Mã số thuế: 0315689016

CÔNG TY TNHH 2N&1 NGÔI NHÀ NHỎ

Mã số thuế: 4001183089

CÔNG TY TNHH 2MINH CASHEW

Mã số thuế: 3801202331

CÔNG TY TNHH 2M STUDIO DECAL

Mã số thuế: 0109076769

CÔNG TY TNHH 2LC

Mã số thuế: 0109559678

CÔNG TY TNHH 2L PRINT

Mã số thuế: 0311812942

CÔNG TY TNHH 2KTECH VINA

Mã số thuế: 0700793481

CÔNG TY TNHH 2KCT

Mã số thuế: 4201270187

CÔNG TY TNHH 2KB TECH

Mã số thuế: 0316238802

CÔNG TY TNHH 2K VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315045501

CÔNG TY TNHH 2K STUDIO

Mã số thuế: 0314561359

CÔNG TY TNHH 2K MEDIA TEAM

Mã số thuế: 0316790308

CÔNG TY TNHH 2K LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200101969

CÔNG TY TNHH 2J VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108551997

CÔNG TY TNHH 2HM CARE

Mã số thuế: 3603718967

CÔNG TY TNHH 2HC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105886000

CÔNG TY TNHH 2H THIÊN DI

Mã số thuế: 0107414645

CÔNG TY TNHH 2H SAIGON INSTRUMENT

Mã số thuế: 0312845901

CÔNG TY TNHH 2H HOÀNG GIANG

Mã số thuế: 2300944683

CÔNG TY TNHH 2G EDUCATION BMT

Mã số thuế: 6001681994

CÔNG TY TNHH 2FOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107662729

CÔNG TY TNHH 2FM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105609409

CÔNG TY TNHH 2F VISUAL

Mã số thuế: 0316317028

CÔNG TY TNHH 2F FACTORY

Mã số thuế: 3603821266

CÔNG TY TNHH 2EPAY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315263919

CÔNG TY TNHH 2E VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107502919

Tìm thông tin Doanh nghiệp