Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
6Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
7Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
8Cho thuê xe có động cơ7710
9Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
10Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
11Bốc xếp hàng hóa5224
12Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)3315

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH CFM VIỆT NAM, Mã số thuế: 0315555541, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 2/29, Đường Số 49, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ MAI DUYÊN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CHABELA

Mã số thuế: 0312245975

CÔNG TY TNHH CHABA

Mã số thuế: 0316440568

CÔNG TY TNHH CHABAD OF HA NOI

Mã số thuế: 0106957977

CÔNG TY TNHH CHABAD HỘI AN

Mã số thuế: 4001159135

CÔNG TY TNHH CHAANG CHIIA

Mã số thuế: 0311982165

CÔNG TY TNHH CHA VÀ CON

Mã số thuế: 0309850517

CÔNG TY TNHH CHA PA

Mã số thuế: 2600892274

CÔNG TY TNHH CHA MẸ CON

Mã số thuế: 0316348636

CÔNG TY TNHH CHA KUM SAM

Mã số thuế: 0108005250

CÔNG TY TNHH CHA KEE HONG KONG

Mã số thuế: 0315713029

CÔNG TY TNHH CHA K.S.A

Mã số thuế: 0108604399

CÔNG TY TNHH CHA ALL

Mã số thuế: 0107807251

CÔNG TY TNHH CH605

Mã số thuế: 0107907256

CÔNG TY TNHH CH2

Mã số thuế: 0109285258

CÔNG TY TNHH CH Ô TÔ PARTS

Mã số thuế: 0315142223

CÔNG TY TNHH CH VIỆT

Mã số thuế: 0107074484

CÔNG TY TNHH CH VINA

Mã số thuế: 0106327372

CÔNG TY TNHH CH NHA TRANG

Mã số thuế: 4201679004

CÔNG TY TNHH CH LOVI

Mã số thuế: 0316935112

CÔNG TY TNHH CH KHẢI TRUNG

Mã số thuế: 2301088386

CÔNG TY TNHH CH FLEX VINA

Mã số thuế: 2500514494

CÔNG TY TNHH CH APPAREL

Mã số thuế: 1001230689

CÔNG TY TNHH CH 368

Mã số thuế: 0700827074

CÔNG TY TNHH CGS ELECTRONICS VINA

Mã số thuế: 2500578988

CÔNG TY TNHH CGP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313250512

CÔNG TY TNHH CGM 999 VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109579096

CÔNG TY TNHH CGJTECH

Mã số thuế: 0107727567

CÔNG TY TNHH CGIFOOD

Mã số thuế: 0312625920

CÔNG TY TNHH CGH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108929598

CÔNG TY TNHH CGH TECHNOLOGY (VIETNAM)

Mã số thuế: 3603676474

CÔNG TY TNHH CGFFOOD

Mã số thuế: 2300934050

CÔNG TY TNHH CGEN

Mã số thuế: 0315616868

CÔNG TY TNHH CG3D

Mã số thuế: 0316763167

CÔNG TY TNHH CG&VN ENT

Mã số thuế: 0314519974

CÔNG TY TNHH CG&VN ENT

Mã số thuế: 0314555690

CÔNG TY TNHH CG SOLUTIONS

Mã số thuế: 0109690400

CÔNG TY TNHH CG RECORD MEDIA

Mã số thuế: 0105111483

CÔNG TY TNHH CG INOVATIO

Mã số thuế: 0109709281

CÔNG TY TNHH CG GLOBAL SOLUTIONS

Mã số thuế: 0312884499

CÔNG TY TNHH CG GARMENT

Mã số thuế: 0108017464

CÔNG TY TNHH CG DESIGN

Mã số thuế: 0316765950

CÔNG TY TNHH CF

Mã số thuế: 0106785301

CÔNG TY TNHH CFTS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107608182

CÔNG TY TNHH CFT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105954740

CÔNG TY TNHH CFOODEE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106770591

CÔNG TY TNHH CFOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108817397

CÔNG TY TNHH CFOOD GLOBAL

Mã số thuế: 0109634910

CÔNG TY TNHH CFO INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0316308062

Tìm thông tin Doanh nghiệp