Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
2Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
3Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
4Bán mô tô, xe máy4541
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
7Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
8Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
9Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
10Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
11Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
12Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
13Lắp đặt hệ thống điện4321
14Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
15Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
16Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
17Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
18Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
19Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)4512
20Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
21Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu2029
22Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
23Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
24Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ2012
25Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
26Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
27Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4542
28Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
29Dịch vụ đóng gói8292
30Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
31Sản xuất hoá chất cơ bản2011
32Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
33Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học3313
34Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
35Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730
36Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh4742
37Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN HITTA (Tên nước ngoài: HITTA.,JSC), Mã số thuế: 0315555446, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 37 Đường số 8, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP HƯNG

Mã số thuế: 4001148630

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP HOÀNG AUTO

Mã số thuế: 4800898950

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP GIA PHÚ

Mã số thuế: 0310433557

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP CÁT LỢI

Mã số thuế: 0311047995

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆN ĐẠI HOÁ

Mã số thuế: 0103017204

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỂU GIANG

Mã số thuế: 0104518621

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỂN KHÁNH

Mã số thuế: 0314011595

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỀN ĐỨC

Mã số thuế: 0105426003

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỀN ĐỨC

Mã số thuế: 0103017192

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỀN TÀI GIA LAI

Mã số thuế: 5901171384

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỀN MAI GIA LAI

Mã số thuế: 5901142545

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỀN LÊ

Mã số thuế: 0310459925

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỀN LONG ASIA

Mã số thuế: 0401888093

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỀN LOGISTICS

Mã số thuế: 0107601349

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỀN ANH KIỆT

Mã số thuế: 0601198523

CÔNG TY CỔ PHẦN HIẾU ĐỨC

Mã số thuế: 0312100137

CÔNG TY CỔ PHẦN HIẾU THỊNH

Mã số thuế: 0103022320

CÔNG TY CỔ PHẦN HIẾU NGUYÊN

Mã số thuế: 0104372605

CÔNG TY CỔ PHẦN HIẾU MY

Mã số thuế: 0107003878

CÔNG TY CỔ PHẦN HIẾU DŨNG

Mã số thuế: 5701385981

CÔNG TY CỔ PHẦN HIẾU BÌNH AN

Mã số thuế: 0401490418

CÔNG TY CỔ PHẦN HIYAHA

Mã số thuế: 0312563738

CÔNG TY CỔ PHẦN HIWISE VIET NAM

Mã số thuế: 0109686806

CÔNG TY CỔ PHẦN HIWAY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105624598

CÔNG TY CỔ PHẦN HIT

Mã số thuế: 0105450888

CÔNG TY CỔ PHẦN HITUGI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106749198

Tìm thông tin Doanh nghiệp