Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động tư vấn quản lý7020
2Bán buôn tổng hợp4690
3Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
4Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SCROLL VIỆT NAM (Tên nước ngoài: SCROLL VIETNAM CO.,LTD), Mã số thuế: 0315555439, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phòng 1517 Elite Business Center Tầng 15, Tòa nhà SSG, Số 56, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà UCHIYAMA TAKASHI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SDD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107053011

CÔNG TY TNHH SDC

Mã số thuế: 1601290256

CÔNG TY TNHH SDC

Mã số thuế: 0201066579

CÔNG TY TNHH SDC. EDUCATION VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901887849

CÔNG TY TNHH SDC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311008668

CÔNG TY TNHH SDBY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107598079

CÔNG TY TNHH SDB TECH

Mã số thuế: 0316421861

CÔNG TY TNHH SDA

Mã số thuế: 1801390360

CÔNG TY TNHH SD-ONE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107067254

CÔNG TY TNHH SD&HMP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106193129

CÔNG TY TNHH SD WORLD

Mã số thuế: 3603623507

CÔNG TY TNHH SD VINA

Mã số thuế: 0313687077

CÔNG TY TNHH SD VINA HCM

Mã số thuế: 0313915936

CÔNG TY TNHH SD TECH VINA

Mã số thuế: 2301124806

CÔNG TY TNHH SD PLATFORM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315746070

CÔNG TY TNHH SD METAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 3602290421

CÔNG TY TNHH SD MECATEC VINA

Mã số thuế: 2300888421

CÔNG TY TNHH SD LOGISTICS

Mã số thuế: 0314474635

CÔNG TY TNHH SD LINK

Mã số thuế: 0109344143

CÔNG TY TNHH SD INDUSTRIAL VINA

Mã số thuế: 0108595190

CÔNG TY TNHH SD HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107303134

CÔNG TY TNHH SD HOME

Mã số thuế: 2802947695

CÔNG TY TNHH SD GROUP

Mã số thuế: 0313652028

CÔNG TY TNHH SD GLOBAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801092034

CÔNG TY TNHH SD GLOBAL VIÊÊT NAM

Mã số thuế: 0801142704

CÔNG TY TNHH SD CMK

Mã số thuế: 2301083317

CÔNG TY TNHH SD CMK - CHI NHÁNH KINH BẮC

Mã số thuế: 2301083317-001

CÔNG TY TNHH SD CHEMICAL VINA

Mã số thuế: 2300943023

CÔNG TY TNHH SD CASTER VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101880673

CÔNG TY TNHH SCYLIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106892896

CÔNG TY TNHH SCVN

Mã số thuế: 1801187055

CÔNG TY TNHH SCUTI

Mã số thuế: 0107083778

CÔNG TY TNHH SCUNNBOME

Mã số thuế: 0201769596

CÔNG TY TNHH SCUBISM VIETNAM

Mã số thuế: 0313448230

CÔNG TY TNHH SCUBADIVE VIETNAM

Mã số thuế: 4201859399

CÔNG TY TNHH SCT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106354859

CÔNG TY TNHH SCT VINA

Mã số thuế: 0109705061

CÔNG TY TNHH SCT VINA

Mã số thuế: 0107427002

CÔNG TY TNHH SCSTORE

Mã số thuế: 0316930026

CÔNG TY TNHH SCSI

Mã số thuế: 0314108614

CÔNG TY TNHH SCS LOGISTICS

Mã số thuế: 0314321886

CÔNG TY TNHH SCS INGEGNERIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109039340

CÔNG TY TNHH SCRUM VIỆT

Mã số thuế: 0315775970

CÔNG TY TNHH SCRUM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105684847

CÔNG TY TNHH SCRUM VIỆT (NTNN)

Mã số thuế: 0316346124

CÔNG TY TNHH SCRUM VINA

Mã số thuế: 0900868536

Tìm thông tin Doanh nghiệp