Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PACKAGING SOLUTION VIỆT NAM (Tên nước ngoài: VIET NAM PACKAGING SOLUTION COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315555365, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 83/24 Hậu Giang, Phường 05, Quận 6, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VĂN KIM CƠ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PAJEN

Mã số thuế: 0316698119

CÔNG TY TNHH PAIZA DESIGN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314253308

CÔNG TY TNHH PAINTTOOL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107810712

CÔNG TY TNHH PAINTINO

Mã số thuế: 0314281023

CÔNG TY TNHH PAINT STEEL

Mã số thuế: 0315098359

CÔNG TY TNHH PAINT KS PLYMER

Mã số thuế: 0109089849

CÔNG TY TNHH PAINT HOUSE

Mã số thuế: 0315354059

CÔNG TY TNHH PAINT DECOR

Mã số thuế: 0314444616

CÔNG TY TNHH PAINT AND MORE

Mã số thuế: 0312436507

CÔNG TY TNHH PAIHONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702602755

CÔNG TY TNHH PAIHONG VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702514890

CÔNG TY TNHH PAIFUNG TECHNOLOGY

Mã số thuế: 3701470785

CÔNG TY TNHH PAID OFF

Mã số thuế: 0109214190

CÔNG TY TNHH PAI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105014666

CÔNG TY TNHH PAGODA

Mã số thuế: 0311772457

CÔNG TY TNHH PAGALA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109040191

CÔNG TY TNHH PAGACAS

Mã số thuế: 0314342974

CÔNG TY TNHH PAG INTERIOR

Mã số thuế: 4201811189

CÔNG TY TNHH PAFICO

Mã số thuế: 1402120806

CÔNG TY TNHH PAEC INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0310529996

CÔNG TY TNHH PAE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107763847

CÔNG TY TNHH PAE HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109207242

CÔNG TY TNHH PADSHORE NETWORKS CHÂU Á

Mã số thuế: 0314100799

CÔNG TY TNHH PADRINO

Mã số thuế: 3502400215

CÔNG TY TNHH PADOVA

Mã số thuế: 0312401328

CÔNG TY TNHH PADORA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316533438

CÔNG TY TNHH PADONA

Mã số thuế: 5801444750

CÔNG TY TNHH PADO STEEL

Mã số thuế: 0401988210

CÔNG TY TNHH PADMAC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601072048

CÔNG TY TNHH PADMAC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0601039121

CÔNG TY TNHH PADMA BEAUTY

Mã số thuế: 0314230371

CÔNG TY TNHH PADA TRAVEL

Mã số thuế: 0107026152

CÔNG TY TNHH PAD MI

Mã số thuế: 0316071494

CÔNG TY TNHH PACTRA-SEBANG VINA

Mã số thuế: 0315019808

CÔNG TY TNHH PACTRA-SEBANG VINA (NT)

Mã số thuế: 0315294480

CÔNG TY TNHH PACTRA-KUKBO

Mã số thuế: 0313955054

CÔNG TY TNHH PACTRA ASIA VINA

Mã số thuế: 0314430557

CÔNG TY TNHH PACTRA ASIA VINA

Mã số thuế: 0313756108

CÔNG TY TNHH PACOJI VINA

Mã số thuế: 0107159956

CÔNG TY TNHH PACMAN

Mã số thuế: 4001097175

CÔNG TY TNHH PACKS KOREA VINA

Mã số thuế: 2300702934

CÔNG TY TNHH PACKO

Mã số thuế: 0401693418

CÔNG TY TNHH PACKNAM

Mã số thuế: 0107980665

CÔNG TY TNHH PACKING VINA

Mã số thuế: 0105412191

CÔNG TY TNHH PACKING LỘC PHÁT

Mã số thuế: 0314538906

CÔNG TY TNHH PACKING KAXO

Mã số thuế: 0315310703

CÔNG TY TNHH PACKING KAXO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801292805

CÔNG TY TNHH PACKAWAY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314291945

Tìm thông tin Doanh nghiệp