Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Dịch vụ ăn uống khác5629

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AHT (Tên nước ngoài: AHT TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315555340, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 34 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN TRƯỜNG AN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AMAMY

Mã số thuế: 2400801449

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AMAKONG

Mã số thuế: 5801335769

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AMA COFFEE

Mã số thuế: 6001514513

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AM VÔ

Mã số thuế: 1001116714

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ALU

Mã số thuế: 0314281369

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ALOROS

Mã số thuế: 0315037557

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ALONA VN

Mã số thuế: 0108976125

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ALOHA

Mã số thuế: 0312426160

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ALLMALL

Mã số thuế: 0315514055

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ALLISON

Mã số thuế: 3702964522

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ALK

Mã số thuế: 0314555210

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ALKYK

Mã số thuế: 0313034977

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ALISAN

Mã số thuế: 0108666839

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ALICE

Mã số thuế: 0315773814

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ALI QUARTZ

Mã số thuế: 0202020827

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ALD

Mã số thuế: 0316827519

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ALBA

Mã số thuế: 0313154583

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ALBAFE

Mã số thuế: 0314654772

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AL VINA

Mã số thuế: 0313602718

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AL ARAB

Mã số thuế: 0313044245

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AKT

Mã số thuế: 0201163438

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AKITA

Mã số thuế: 3702536559

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AKIRA

Mã số thuế: 0107626914

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AKHOA

Mã số thuế: 0106872459

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AKASHI

Mã số thuế: 0201399539

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AKAMI

Mã số thuế: 0316040143

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AK VINA

Mã số thuế: 0107648918

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AJR

Mã số thuế: 0316533621

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AIPLUS

Mã số thuế: 0313701998

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AIMILE

Mã số thuế: 0315571180

Tìm thông tin Doanh nghiệp