Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động tư vấn quản lý7020
2Bán buôn tổng hợp4690
3Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
4Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
5Bán buôn thực phẩm4632
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
8Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH USA ASEAN CONSULTING (Tên nước ngoài: USA ASEAN CONSULTING CO.,LTD), Mã số thuế: 0315555206, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 85 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà STIEFER DAVID LEON

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH USMART - CHI NHÁNH GIGA MALL

Mã số thuế: 0313508761-003

CÔNG TY TNHH USLINK

Mã số thuế: 0106063070

CÔNG TY TNHH USHIWAKA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312408637

CÔNG TY TNHH USHIWAKA MG VIỆT NAM

Mã số thuế: 1101732435

CÔNG TY TNHH USHIN

Mã số thuế: 0315102809

CÔNG TY TNHH USHA MARTIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314108639

CÔNG TY TNHH USFHARM

Mã số thuế: 0316092938

CÔNG TY TNHH USFEED

Mã số thuế: 3603238590

CÔNG TY TNHH USFEED CO

Mã số thuế: 0801191758

CÔNG TY TNHH USE

Mã số thuế: 0311294401

CÔNG TY TNHH USERATOR

Mã số thuế: 0313543445

CÔNG TY TNHH USEMULTIPLIER TECHNOLOGIES

Mã số thuế: 0316782314

CÔNG TY TNHH USEM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106973827

CÔNG TY TNHH USELAW

Mã số thuế: 0314598172

CÔNG TY TNHH USEFUL SOLUTION VIỆT

Mã số thuế: 0315774416

CÔNG TY TNHH USECASE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316136977

CÔNG TY TNHH USEA

Mã số thuế: 0109022467

CÔNG TY TNHH USE TRADING

Mã số thuế: 2802539569

CÔNG TY TNHH USE ELECTRONICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107983754

CÔNG TY TNHH USD BEER

Mã số thuế: 0316078147

CÔNG TY TNHH USD BEER - CHI NHÁNH TRUNG SƠN

Mã số thuế: 0316078147-001

CÔNG TY TNHH USCOM TRUYỀN THÔNG

Mã số thuế: 0106515908

CÔNG TY TNHH USCOM LOGISTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106376154

CÔNG TY TNHH USCOM LOGISTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106015415

CÔNG TY TNHH USCOM CÔNG NGHỆ

Mã số thuế: 0106210504

CÔNG TY TNHH USB WORLD

Mã số thuế: 0105352697

CÔNG TY TNHH USAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312559234

CÔNG TY TNHH USAN TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6001688703

CÔNG TY TNHH USAMI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108295091

CÔNG TY TNHH USAGI

Mã số thuế: 0315552117

CÔNG TY TNHH USAGI HOA ĐÔ

Mã số thuế: 0108772040

CÔNG TY TNHH USAGI 753 PHOTO STUDIO

Mã số thuế: 0312497274

CÔNG TY TNHH USAGENT

Mã số thuế: 0108528839

CÔNG TY TNHH USAFOSSIL

Mã số thuế: 3502326667

CÔNG TY TNHH USA2YOU

Mã số thuế: 0314303460

CÔNG TY TNHH USA PHARCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108483874

CÔNG TY TNHH USA PHACO

Mã số thuế: 0107823912

CÔNG TY TNHH USA MINH DƯƠNG

Mã số thuế: 2301054838

CÔNG TY TNHH USA HOÀNG KHÁNH

Mã số thuế: 0106512706

CÔNG TY TNHH USA FUNDING CAPITAL

Mã số thuế: 0316955408

CÔNG TY TNHH USA FEED VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801251679

CÔNG TY TNHH USA FARADO

Mã số thuế: 0313967324

CÔNG TY TNHH USA ECO CLEAN

Mã số thuế: 0313594009

CÔNG TY TNHH USA BEGIN

Mã số thuế: 0312646127

Tìm thông tin Doanh nghiệp