Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
2Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520
3Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
4Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy4542
5Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
6Đại lý, môi giới, đấu giá4610
7Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
8Đại lý du lịch7911
9Điều hành tua du lịch7912
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC TIÊN - CHI NHÁNH THỦ ĐỨC (Tên nước ngoài: PHUC TIEN TRADING SERVICE COMPANY LIMITED - THU DUC BRANCH), Mã số thuế: 0315552269-001, được thành lập ngày 13/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 186 Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Quang Khải

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp