Ngành nghề kinh doanh

1Xuất bản phần mềm5820

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BLUE RIBBON ECOM, Mã số thuế: 0315551032, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 129/9 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà BÙI VĂN LỘC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BYUS

Mã số thuế: 0316939614

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BQM

Mã số thuế: 0314371485

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BPB

Mã số thuế: 0201252367-001

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BONI

Mã số thuế: 0106771203

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BOB

Mã số thuế: 0310654316

Tìm thông tin Doanh nghiệp