Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh2013

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAPOT VIỆT NAM, Mã số thuế: 0315443559-002, được thành lập ngày 21/12/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa số 329, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐỖ THỊ NHƯ MAI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CENTRAL 99

Mã số thuế: 0315018699-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CENTRAL 99

Mã số thuế: 0315018699-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CELTIC GIA PHÁT

Mã số thuế: 0314049165-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CELERAISE

Mã số thuế: 3702640849-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CBRNE

Mã số thuế: 0106519282-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CBN EUROPA

Mã số thuế: 0106496035-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAVAGNA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104749153-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CATLEZA

Mã số thuế: 0313867714-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CATCOM ASIA

Mã số thuế: 0310421872-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CASSIE SWEET HOUSE

Mã số thuế: 0311396160-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CASHEW WIN

Mã số thuế: 0315224250-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CASA STYLE

Mã số thuế: 0315818085-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CASA HOME DECOR

Mã số thuế: 0314042233-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CASA BELLA

Mã số thuế: 0312485695-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARRIE EXPRESS

Mã số thuế: 0313730607-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARONTRADE

Mã số thuế: 0315132715-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CARMEN

Mã số thuế: 0313504037-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAPTAIN INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0315548086-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAPPUCCINO

Mã số thuế: 0311448355-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAPPUCCINO

Mã số thuế: 0311448355-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CAPPUCCINO

Mã số thuế: 0311448355-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp