Ngành nghề kinh doanh

1May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)1410
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
5Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
6Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
7Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
8Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
9Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
10Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
11Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
12Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
13Vận tải hành khách đường bộ khác4932
14Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
15Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
16Bốc xếp hàng hóa5224
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
18Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
19Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
20Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÂN PHỐI NHẬT MINH (Tên nước ngoài: NHAT MINH DISTRIBUTION SERVICE TRADING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315427268, được thành lập ngày 07/12/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 25/25/20 Đội Cung, Phường 11, Quận 11, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Minh Nhật

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp