Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
2Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu1709
3In ấn1811
4Dịch vụ liên quan đến in1812
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANH PHƯỚC ĐẠI, Mã số thuế: 0315423591-001, được thành lập ngày 06/12/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 338/108 Đường Chiến Lược, Khu phố 3, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN PHƯỚC ĐẠI

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE LAB

Mã số thuế: 0312420384-005

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE LAB

Mã số thuế: 0312420384-004

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE LAB

Mã số thuế: 0312420384-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE LAB

Mã số thuế: 0312420384-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE HUMMINGBIRD

Mã số thuế: 0315412166-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE HIVE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314412396-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE GREENS

Mã số thuế: 0314190739-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE FLAVOR CONNECTION

Mã số thuế: 0310851924-003

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE ENGLISH STUDIO

Mã số thuế: 0316025346-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE DUO

Mã số thuế: 0315371329-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE CRAFT HOUSE

Mã số thuế: 0314478975-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE COLOR PICTURE

Mã số thuế: 0315402802-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE CINEMA

Mã số thuế: 0313140421-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE BOK

Mã số thuế: 0316412962-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE BLACK BANH

Mã số thuế: 0315914575-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE BITTER CACAO

Mã số thuế: 5801378402-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE ART HOUSE

Mã số thuế: 0316520929-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THE ALLEY

Mã số thuế: 0314705593-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THC PARTNERS

Mã số thuế: 0315872170-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THASCO INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0315165654-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANH XUÂN

Mã số thuế: 3701409036-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANH VI HÂN

Mã số thuế: 0312606822-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANH VI HÂN

Mã số thuế: 0312606822-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANH TÂM

Mã số thuế: 0302108761-016

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN TMT

Mã số thuế: 3702412218-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANH TIẾN

Mã số thuế: 4000410388-002

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANH THÚY

Mã số thuế: 2000891864-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANH THÚY VINA

Mã số thuế: 0311991586-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANH THÁI HÒA

Mã số thuế: 3602268641-001

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THANH THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 0401196060-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp