Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
3Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
6Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
10Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
11Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
12Bán buôn cao su46694
13Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
14Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
15Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
16Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
17Bán buôn tổng hợp46900
18Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
19Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
20Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
21Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
22Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
23Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
24Hoạt động sản xuất phim điện ảnh59111
25Hoạt động sản xuất phim video59112
26Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình59113
27Hoạt động hậu kỳ59120
28Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình59130
29Cho thuê xe có động cơ7710
30Cho thuê ôtô77101
31Cho thuê xe có động cơ khác77109
32Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
33Cho thuê băng, đĩa video77220
34Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
35Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
36Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
37Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
38Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
39Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
40Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
41Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
42Cung ứng lao động tạm thời78200
43Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
44Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước78301
45Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài78302
46Đại lý du lịch79110
47Điều hành tua du lịch79120
48Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200
49Hoạt động bảo vệ cá nhân80100
50Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn80200
51Dịch vụ điều tra80300
52Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp81100
53Vệ sinh chung nhà cửa81210
54Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác81290
55Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan81300
56Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp82110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH In Ấn Quảng Cáo Công Thiện (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH In Ấn Quảng Cáo Công Thiện), Mã số thuế: 0315325749, được thành lập ngày 11/10/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 55/11B Phan Đình Phùng, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Công Thiện

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Quảng cáo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH INC 21

Mã số thuế: 3603810384

CÔNG TY TNHH INBU STONE

Mã số thuế: 0108412305

CÔNG TY TNHH INANFA

Mã số thuế: 0314927405

CÔNG TY TNHH INALL

Mã số thuế: 0316003430

CÔNG TY TNHH INAFOOD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108096931

CÔNG TY TNHH IN ẤN ĐẠT PHÁT

Mã số thuế: 0314881172

CÔNG TY TNHH IN ẤN ÁNH SAO VÀNG

Mã số thuế: 0314871135

CÔNG TY TNHH IN ẤN VŨ TUYẾN

Mã số thuế: 0109666359

CÔNG TY TNHH IN ẤN VICTORY

Mã số thuế: 3702693054

CÔNG TY TNHH IN ẤN VANDU

Mã số thuế: 3702894794

CÔNG TY TNHH IN ẤN TÍN HƯNG

Mã số thuế: 0316594102

CÔNG TY TNHH IN ẤN TUẤN TÚ

Mã số thuế: 0315907440

CÔNG TY TNHH IN ẤN TUYẾT LOAN

Mã số thuế: 0315344068

CÔNG TY TNHH IN ẤN TRẦN TÙNG

Mã số thuế: 0316862538

CÔNG TY TNHH IN ẤN TRẦN HUÂN

Mã số thuế: 0109721708

CÔNG TY TNHH IN ẤN TRANG NGUYỄN

Mã số thuế: 0316896329

CÔNG TY TNHH IN ẤN THÀNH NGUYỄN

Mã số thuế: 0315941586

CÔNG TY TNHH IN ẤN THÀNH HUY

Mã số thuế: 0316841129

CÔNG TY TNHH IN ẤN THIÊN PHÁT

Mã số thuế: 0316016253

CÔNG TY TNHH IN ẤN TDESIGN

Mã số thuế: 0402084338

CÔNG TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO TPP

Mã số thuế: 0314814627

CÔNG TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO PRO

Mã số thuế: 1501093335

Tìm thông tin Doanh nghiệp