Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Xây dựng nhà để ở4101
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình điện4221
5Hoàn thiện công trình xây dựng4330
6Đại lý, môi giới, đấu giá4610
7Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
8Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
9Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
10Chuẩn bị mặt bằng4312
11Xây dựng công trình đường bộ4212
12Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
13Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
14Xây dựng công trình công ích khác4229
15Xây dựng công trình thủy4291
16Phá dỡ4311
17Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
18Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
19Xây dựng nhà không để ở4102
20Xây dựng công trình khai khoáng4292
21Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC DUY - KHO CHỨA HÀNG, Mã số thuế: 0315257577-001, được thành lập ngày 21/11/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 62/10 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hữu Duy

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp