Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
2Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
3Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
4Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
5Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
6Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
7Vận tải đường ống49400
8Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
9Vận tải hàng hóa ven biển50121
10Vận tải hàng hóa viễn dương50122
11Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
12Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới50221
13Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ50222
14Vận tải hành khách hàng không51100
15Vận tải hàng hóa hàng không51200
16Bốc xếp hàng hóa5224
17Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt52241
18Bốc xếp hàng hóa đường bộ52242
19Bốc xếp hàng hóa cảng biển52243
20Bốc xếp hàng hóa cảng sông52244
21Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không52245
22Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
23Dịch vụ đại lý tàu biển52291
24Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
25Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
26Bưu chính53100
27Chuyển phát53200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hóa Hoàng Việt (Tên nước ngoài: Hoang Viet Cargo Service Company Limited), Mã số thuế: 0315186340, được thành lập ngày 25/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lầu 1, 21/14 Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Sơn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỌC HOÀNG

Mã số thuế: 0201895304

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẰNG HUY

Mã số thuế: 4201778118

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI HÀ

Mã số thuế: 2301173151

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HƯNG HUYỀN

Mã số thuế: 0201896185

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HƯNG HIỀN

Mã số thuế: 2802792681

Tìm thông tin Doanh nghiệp