Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
2Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
5Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
6Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
7Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh4742

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SOLO VENTURES (Tên nước ngoài: SOLO VENTURES COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0315186118, được thành lập ngày 25/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Văn Phòng 02, Tầng 08, Toà Nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN NGỌC QUỐC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SOLYS

Mã số thuế: 0108673762

CÔNG TY TNHH SOLVIET INTERNATION

Mã số thuế: 0315466161

CÔNG TY TNHH SOLVEIT VINA

Mã số thuế: 0312881339

CÔNG TY TNHH SOLVE ASIA

Mã số thuế: 0107785382

CÔNG TY TNHH SOLUX

Mã số thuế: 0316310142

CÔNG TY TNHH SOLUTIONS VINA

Mã số thuế: 3702787104

CÔNG TY TNHH SOLUTIONS UNION

Mã số thuế: 0314490806

CÔNG TY TNHH SOLUTIONS UNION (NTNN)

Mã số thuế: 0315178477

CÔNG TY TNHH SOLUTION VN

Mã số thuế: 4201592762

CÔNG TY TNHH SOLUTION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107636334

CÔNG TY TNHH SOLUTION VIETNAM POWERMAN

Mã số thuế: 0315396612

CÔNG TY TNHH SOLUTION SPACE INTELLIGENT

Mã số thuế: 0314107868

CÔNG TY TNHH SOLUTION ONLINE

Mã số thuế: 0310675115

CÔNG TY TNHH SOLUTION MINDED AGENCY

Mã số thuế: 0316504317

CÔNG TY TNHH SOLUTION MINDED AGENCY

Mã số thuế: 0315681264

CÔNG TY TNHH SOLUTION MEDIA

Mã số thuế: 0109053521

CÔNG TY TNHH SOLUTION JD

Mã số thuế: 0314465052

CÔNG TY TNHH SOLUTION INITIATIVES

Mã số thuế: 0315832026

CÔNG TY TNHH SOLUTION CENTER

Mã số thuế: 0311817997

CÔNG TY TNHH SOLUTION BÌNH AN

Mã số thuế: 0315791732

CÔNG TY TNHH SOLUTION AUTOMATIC ALANA

Mã số thuế: 2500654452

CÔNG TY TNHH SOLUTION ARCHITECTURE

Mã số thuế: 0313514035

CÔNG TY TNHH SOLUTECH

Mã số thuế: 0315374619

CÔNG TY TNHH SOLUNA

Mã số thuế: 3603211302

CÔNG TY TNHH SOLUM VINA

Mã số thuế: 2500562138

CÔNG TY TNHH SOLUETA VINA

Mã số thuế: 0109402388

CÔNG TY TNHH SOLUETA VINA

Mã số thuế: 0108560568

CÔNG TY TNHH SOLT

Mã số thuế: 0314139186

CÔNG TY TNHH SOLTEK

Mã số thuế: 0106667393

CÔNG TY TNHH SOLTEC VIỆT NAM

Mã số thuế: 3602597741

CÔNG TY TNHH SOLTEC VIỆT NAM

Mã số thuế: 3602379888

CÔNG TY TNHH SOLTEC TRADING

Mã số thuế: 0313977996

CÔNG TY TNHH SOLTEC TRADING

Mã số thuế: 0311716734

CÔNG TY TNHH SOLPINE

Mã số thuế: 2301100097

CÔNG TY TNHH SOLPHARMA

Mã số thuế: 0108901264

CÔNG TY TNHH SOLPAC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106045882

CÔNG TY TNHH SOLOVEI

Mã số thuế: 0105003135

CÔNG TY TNHH SOLOVEI

Mã số thuế: 0104104932

CÔNG TY TNHH SOLOTOUR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201454726

CÔNG TY TNHH SOLOROS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314502811

CÔNG TY TNHH SOLONI

Mã số thuế: 0311808992

CÔNG TY TNHH SOLOMON VINA

Mã số thuế: 0316569547

CÔNG TY TNHH SOLOMON PARAGON VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603397720

CÔNG TY TNHH SOLOMON INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0312312318

CÔNG TY TNHH SOLOMON GROUP

Mã số thuế: 0314424715

CÔNG TY TNHH SOLOMO-MC

Mã số thuế: 0314411307

Tìm thông tin Doanh nghiệp