Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Loodo (Tên nước ngoài: Loodo Company Limited), Mã số thuế: 0315185467, được thành lập ngày 25/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 159/46/14 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Đình Bảo

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động thiết kế chuyên dụng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH LP TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0108155915

CÔNG TY TNHH LP PHÁT LỘC

Mã số thuế: 2200790849

CÔNG TY TNHH LP PACKING

Mã số thuế: 0314838434

CÔNG TY TNHH LP CONS

Mã số thuế: 2901945850

CÔNG TY TNHH LOYAL PEARL

Mã số thuế: 0314813366

CÔNG TY TNHH LOXEAL TECHNOLOGY VIET NAM

Mã số thuế: 0202061220

CÔNG TY TNHH LOXA PRODUCTION

Mã số thuế: 0316738756

CÔNG TY TNHH LOVINGLAND

Mã số thuế: 0315214541

CÔNG TY TNHH LOVIET

Mã số thuế: 0402000867

CÔNG TY TNHH LOVEMOVING

Mã số thuế: 0315173415

CÔNG TY TNHH LOVEMOM

Mã số thuế: 0315341571

CÔNG TY TNHH LOVELIGHT

Mã số thuế: 0316469359

CÔNG TY TNHH LOVE STORY

Mã số thuế: 3502452196

CÔNG TY TNHH LOVE KONG

Mã số thuế: 0315953013

CÔNG TY TNHH LOVE KITCHEN

Mã số thuế: 0315835838

CÔNG TY TNHH LOVE HOTEL

Mã số thuế: 0314871819

CÔNG TY TNHH LOVA INDUSTRY

Mã số thuế: 0316651872

CÔNG TY TNHH LOUISTAR WINE

Mã số thuế: 0316827533

CÔNG TY TNHH LOUISTAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315998293

CÔNG TY TNHH LOUISE DUONG

Mã số thuế: 0314899187

CÔNG TY TNHH LOUIS' SYSTEM

Mã số thuế: 0201978695

CÔNG TY TNHH LOUIS RESORT & SPA

Mã số thuế: 3401158977

CÔNG TY TNHH LOUIS LEI

Mã số thuế: 0314755851

CÔNG TY TNHH LOUIS IC TÂN BÌNH

Mã số thuế: 3401218312

CÔNG TY TNHH LOUIS IC TRỊ AN

Mã số thuế: 3603793410

CÔNG TY TNHH LOUIS FRANCE

Mã số thuế: 0106782244

CÔNG TY TNHH LOUIS BRICKS

Mã số thuế: 3401218400

CÔNG TY TNHH LOUIS AGENCY

Mã số thuế: 0316829266

CÔNG TY TNHH LOUCIA XUÂN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0601152222

CÔNG TY TNHH LOTUSREAL GLOBAL

Mã số thuế: 0314847118

CÔNG TY TNHH LOTUSCYBER NETWORK

Mã số thuế: 0314814401

CÔNG TY TNHH LOTUS VINA

Mã số thuế: 0801259438

CÔNG TY TNHH LOTUS VILLGRO VIETNAM

Mã số thuế: 0107124576

CÔNG TY TNHH LOTUS THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0108928932

CÔNG TY TNHH LOTUS SOFT

Mã số thuế: 0316736325

CÔNG TY TNHH LOTUS NANOTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108516537

CÔNG TY TNHH LOTUS HƯƠNG SEN

Mã số thuế: 0315935896

CÔNG TY TNHH LOTUS HEALTHY FOOD

Mã số thuế: 1101984760

CÔNG TY TNHH LOTUS HD VIỆT NAM

Mã số thuế: 0801297497

CÔNG TY TNHH LOTUS HAIR VINA

Mã số thuế: 2301179121

CÔNG TY TNHH LOTUS HAIR - FACTORY

Mã số thuế: 2301182156

CÔNG TY TNHH LOTUS - FOOT - MASSAGE

Mã số thuế: 0108215836

CÔNG TY TNHH LOTTORICH

Mã số thuế: 0315971446

CÔNG TY TNHH LOTTE VENTURES VIETNAM

Mã số thuế: 0109734337

CÔNG TY TNHH LOTAK

Mã số thuế: 0316684532

CÔNG TY TNHH LOTA

Mã số thuế: 0316937494

CÔNG TY TNHH LOT VACUUM VINA

Mã số thuế: 2301035881

CÔNG TY TNHH LOS CHILANGOS

Mã số thuế: 4201920501

CÔNG TY TNHH LOPA VIỆT NAM

Mã số thuế: 4001215090

CÔNG TY TNHH LOOK MODELS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314788695

Tìm thông tin Doanh nghiệp