Ngành nghề kinh doanh

1Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
2Trồng rau các loại01181
3Trồng đậu các loại01182
4Trồng hoa, cây cảnh01183
5Trồng cây hàng năm khác01190
6Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
7Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ31001
8Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác31009
9Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan32110
10Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan32120
11Sản xuất nhạc cụ32200
12Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao32300
13Sản xuất đồ chơi, trò chơi32400
14Thoát nước và xử lý nước thải3700
15Thoát nước37001
16Xử lý nước thải37002
17Thu gom rác thải không độc hại38110
18Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
19Xây dựng công trình đường sắt42101
20Xây dựng công trình đường bộ42102
21Xây dựng công trình công ích42200
22Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
23Phá dỡ43110
24Chuẩn bị mặt bằng43120
25Lắp đặt hệ thống điện43210
26Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
27Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
28Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
29Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
30Hoàn thiện công trình xây dựng43300
31Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Hitaco (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Dịch Vụ Xây Dựng Hitaco), Mã số thuế: 0315185386, được thành lập ngày 25/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 289/24 Phước Thiện, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Hiệp

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp