Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
2Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
3Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
4Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
5Bán buôn cao su46694
6Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
7Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
8Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
9Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
10Bán buôn tổng hợp46900
11Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
12Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
13Hoạt động kiến trúc71101
14Hoạt động đo đạc bản đồ71102
15Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước71103
16Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác71109
17Kiểm tra và phân tích kỹ thuật71200
18Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật72100
19Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn72200
20Quảng cáo73100
21Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
22Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
23Hoạt động nhiếp ảnh74200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất An Phúc An (Tên nước ngoài: An Phuc An Interior Architecture Company Limited), Mã số thuế: 0315185322, được thành lập ngày 25/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 41 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lâm Hùng Nguyên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp