Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ uống4633
2Bán buôn đồ uống có cồn46331
3Bán buôn đồ uống không có cồn46332
4Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
5Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
6Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
7Bán buôn xi măng46632
8Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
9Bán buôn kính xây dựng46634
10Bán buôn sơn, vécni46635
11Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
12Bán buôn đồ ngũ kim46637
13Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Mtv Dung Nhì (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Mtv Dung Nhì), Mã số thuế: 0315185234, được thành lập ngày 25/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 26 Đường Đoàn Kết, Khu Phố 3, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Thu Dung

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV DŨNG DUY

Mã số thuế: 6200110674

CÔNG TY TNHH MTV DVTM THÙY LINH

Mã số thuế: 2802569482

CÔNG TY TNHH MTV DVTM HƯỚNG DƯƠNG

Mã số thuế: 0316904883

CÔNG TY TNHH MTV DVTM HUY ANH

Mã số thuế: 2802915118

CÔNG TY TNHH MTV DVH CAMERA

Mã số thuế: 0402056605

CÔNG TY TNHH MTV DVC QUẢNG NAM

Mã số thuế: 4001135617

CÔNG TY TNHH MTV DV-BV LÂM THIÊN LONG

Mã số thuế: 1101881525

CÔNG TY TNHH MTV DV&TM HOÀNG HIỆP

Mã số thuế: 2802506669

CÔNG TY TNHH MTV DV TM MINH NGỌC 7

Mã số thuế: 3702957194

CÔNG TY TNHH MTV DV TM KIM SAO KIM

Mã số thuế: 0314892311

CÔNG TY TNHH MTV DV TM HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 0316837556

CÔNG TY TNHH MTV DV TM AN LIÊM PHÁT

Mã số thuế: 3603770886

CÔNG TY TNHH MTV DV NGỌC TIÊN

Mã số thuế: 0315947179

CÔNG TY TNHH MTV DV LÀM ĐẸP HUY LÊ

Mã số thuế: 0316840012

CÔNG TY TNHH MTV DV & TM HỒNG QUANG

Mã số thuế: 0801240162

CÔNG TY TNHH MTV DUẨN ÁNH HỒNG

Mã số thuế: 3603802834

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN PHƯỢNG

Mã số thuế: 6101262732

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN HÀ TH

Mã số thuế: 2802520448

CÔNG TY TNHH MTV DUYÊN CHÍ

Mã số thuế: 5300748691

CÔNG TY TNHH MTV DUY ĐỨC

Mã số thuế: 3702627319

CÔNG TY TNHH MTV DUY TƯỞNG

Mã số thuế: 5500564204

CÔNG TY TNHH MTV DUY TÙNG QN

Mã số thuế: 5701928758

CÔNG TY TNHH MTV DUY TÂN

Mã số thuế: 5701918125

CÔNG TY TNHH MTV DUY TUYẾN

Mã số thuế: 4201808732

CÔNG TY TNHH MTV DUY THIỆN

Mã số thuế: 2802515769

CÔNG TY TNHH MTV DUY QUANG SƠN LA

Mã số thuế: 5500564885

CÔNG TY TNHH MTV DUY NHẤT

Mã số thuế: 6001719694

CÔNG TY TNHH MTV DUY NGUYÊN

Mã số thuế: 3702924287

CÔNG TY TNHH MTV DUY KHÁNH VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501095639

CÔNG TY TNHH MTV DUY HƯNG VP

Mã số thuế: 2500657164

CÔNG TY TNHH MTV DUY ANH SMART DOOR

Mã số thuế: 0402102234

CÔNG TY TNHH MTV DUY ANH LS

Mã số thuế: 4900873420

CÔNG TY TNHH MTV DUNG TRÀN

Mã số thuế: 3901270783

CÔNG TY TNHH MTV DUNG THIÊN TÀI

Mã số thuế: 0401866117

Tìm thông tin Doanh nghiệp