Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Efl Village (Tên nước ngoài: Efl Village Limited Company), Mã số thuế: 0315185146, được thành lập ngày 25/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 361/120C, Ấp 6, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Thị Mai

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ELECTRIC SOFTWARE

Mã số thuế: 0316602836

CÔNG TY TNHH ELECPOWER VINA

Mã số thuế: 0108211253

CÔNG TY TNHH ELE CONSULTANTS

Mã số thuế: 0109649924

CÔNG TY TNHH ELATECH BELTING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314754840

CÔNG TY TNHH ELASTEN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109421020

CÔNG TY TNHH ELAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108833769

CÔNG TY TNHH ELANCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316243048

CÔNG TY TNHH ELAJ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316788154

CÔNG TY TNHH ELA BEAUTY

Mã số thuế: 0313900739

CÔNG TY TNHH EL LOCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108133541

CÔNG TY TNHH EL GRECO

Mã số thuế: 0315404990

CÔNG TY TNHH EL BEAUTY

Mã số thuế: 0315210635

CÔNG TY TNHH EKOBO VIETNAM

Mã số thuế: 0316907404

CÔNG TY TNHH EKO TECH

Mã số thuế: 0316887797

CÔNG TY TNHH EKIT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109626388

CÔNG TY TNHH EKISS BEAUTY

Mã số thuế: 0314839540

CÔNG TY TNHH EKING

Mã số thuế: 0314832880

CÔNG TY TNHH EKE SIGNATURE

Mã số thuế: 3401218915

CÔNG TY TNHH EKB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108904723

CÔNG TY TNHH EK-LANGUAGE

Mã số thuế: 0109423772

CÔNG TY TNHH EK COMPANY VN

Mã số thuế: 0315092903

CÔNG TY TNHH EJCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109519918

CÔNG TY TNHH EINTRUST

Mã số thuế: 0316653968

CÔNG TY TNHH EIKOU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901100539

CÔNG TY TNHH EIGHTEEN CHEFS (VIETNAM)

Mã số thuế: 0314855694

CÔNG TY TNHH EIGHT VINA

Mã số thuế: 0314975938

CÔNG TY TNHH EIGHT CORNERS

Mã số thuế: 0314994458

CÔNG TY TNHH EIGER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0900936352

CÔNG TY TNHH EIFEL BIO UK

Mã số thuế: 1101988109

CÔNG TY TNHH EICA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109368176

CÔNG TY TNHH EHWA TECH

Mã số thuế: 2300994035

CÔNG TY TNHH EHOO DESEMBRE

Mã số thuế: 0315849703

CÔNG TY TNHH EHOME SOLAR

Mã số thuế: 0315231272

CÔNG TY TNHH EHLO (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 1201590907

CÔNG TY TNHH EHHO STUDIO

Mã số thuế: 0108162711

CÔNG TY TNHH EHHO STUDIO VINA

Mã số thuế: 0109489124

CÔNG TY TNHH EHEALTHEE

Mã số thuế: 0109260341

CÔNG TY TNHH EGYPTVIET

Mã số thuế: 0316863549

CÔNG TY TNHH EGY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108178863

CÔNG TY TNHH EGRO

Mã số thuế: 0316685409

CÔNG TY TNHH EGOSEEDS

Mã số thuế: 0109260380

CÔNG TY TNHH EGO FOOD

Mã số thuế: 0316898005

CÔNG TY TNHH EGGTEC VINA

Mã số thuế: 3603527923

CÔNG TY TNHH EGGER SOUTHEAST ASIA

Mã số thuế: 0314895665

CÔNG TY TNHH EGC TECH

Mã số thuế: 0109738028

CÔNG TY TNHH EG SOLUTIONS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109456873

Tìm thông tin Doanh nghiệp