Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
2Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
3Bán buôn xe có động cơ khác45119
4Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
5Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
6Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
7Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
8Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
9Đại lý, môi giới, đấu giá4610
10Đại lý46101
11Môi giới46102
12Đấu giá46103

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Sửa Chữa Ô Tô Tiến Phát (Tên nước ngoài: Tien Phat Car Repair Joint Stock Company), Mã số thuế: 0315184992, được thành lập ngày 25/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 93 Đường T6, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Mạnh Dũng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TA ASSET MANAGEMENT

Mã số thuế: 0108423667

CÔNG TY CỔ PHẦN T99 MART

Mã số thuế: 0316880505

CÔNG TY CỔ PHẦN T.S.U VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702976038

CÔNG TY CỔ PHẦN T.H.Q

Mã số thuế: 5701907927

CÔNG TY CỔ PHẦN T.B.K KHANG THỊNH

Mã số thuế: 0314979114

CÔNG TY CỔ PHẦN T-TECH ĐÀ NẴNG

Mã số thuế: 0401896922

CÔNG TY CỔ PHẦN T-ICON

Mã số thuế: 0315004382

CÔNG TY CỔ PHẦN T-HOLDINGS

Mã số thuế: 0109458038

CÔNG TY CỔ PHẦN T-EDU

Mã số thuế: 0314873051

CÔNG TY CỔ PHẦN T-BEAUTY

Mã số thuế: 0108231919

CÔNG TY CỔ PHẦN T&V PLAZA

Mã số thuế: 0108908679

CÔNG TY CỔ PHẦN T&T; 18 HÀ NỘI

Mã số thuế: 0109622993

CÔNG TY CỔ PHẦN T&T TOÀN ĐẠT

Mã số thuế: 0201977204

CÔNG TY CỔ PHẦN T&T LUXURY BRAND

Mã số thuế: 4201806213

CÔNG TY CỔ PHẦN T&G; LÀO CAI

Mã số thuế: 5300783135

CÔNG TY CỔ PHẦN T&D J.S.C

Mã số thuế: 1101871005

CÔNG TY CỔ PHẦN T&C; INVEST

Mã số thuế: 5200912161

CÔNG TY CỔ PHẦN T METAL BOX

Mã số thuế: 0314753332

CÔNG TY CỔ PHẦN T AND T 18

Mã số thuế: 2801559153

CÔNG TY CỔ PHẦN T - TECH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901932139

CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE

Mã số thuế: 0314894703

CÔNG TY CỔ PHẦN T & F COFFEE

Mã số thuế: 0314812179

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA ÚC

Mã số thuế: 0314891646

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA MACCA ORGANIC

Mã số thuế: 2802954565

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA ARALAC

Mã số thuế: 0316726140

CÔNG TY CỔ PHẦN SỬA VẶT 247

Mã số thuế: 0108510711

Tìm thông tin Doanh nghiệp